อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี
อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี
ทัวร์ อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ ZE : ZDEL07
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
X X
The Vintage Hotel, Gulmarg หรือเทียบเท่า
  2 กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล
Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
  3 พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
  4 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
X
Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรือเทียบเท่า
  5 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
  6 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
อาหาร : X  X  
โรงแรม : The Vintage Hotel, Gulmarg หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล
อาหาร :    
โรงแรม : Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
อาหาร :    
โรงแรม : Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
อาหาร :   X  
โรงแรม : Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
อาหาร :    
โรงแรม :

6
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com