อินเดีย - พุทธคยา
อินเดีย - พุทธคยา
ทัวร์ อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ VW : VW_IND003
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ / สนามบินคยา
X
HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า
  2 พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลันทา : เขาคิชกูฎ-มหาวิทยาลัยนาลันทา- หลวงพ่อพระองค์ดำ
HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า
  3 สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ / สนามบินคยา
อาหาร : X   
โรงแรม : HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลันทา : เขาคิชกูฎ-มหาวิทยาลัยนาลันทา- หลวงพ่อพระองค์ดำ
อาหาร :    
โรงแรม : HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
อินเดีย - พุทธคยา

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com