อิ่มบุญสุขใจ ไหว้พระภาคกลาง ทำบุญไหว้พระ 9 วัด อยุธยา
อิ่มบุญสุขใจ ไหว้พระภาคกลาง ทำบุญไหว้พระ 9 วัด อยุธยา
ทัวร์ ภาคกลาง
ราคาเริ่มต้น 1,599
รหัสทัวร์ B2B : TMAYABS-00
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ - พระนครศรีอยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิง-วิหารพระมงคลบพิตร-วัดแม่นางปลื้ม-วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ-วัดเชิงท่า-วัดท่าการ้อง-วัดกษัตราธิราช-ตลาดน้ำอโยธยา-กรุงเทพ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ - พระนครศรีอยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิง-วิหารพระมงคลบพิตร-วัดแม่นางปลื้ม-วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ-วัดเชิงท่า-วัดท่าการ้อง-วัดกษัตราธิราช-ตลาดน้ำอโยธยา-กรุงเทพ
อาหาร :    X
โรงแรม :
อิ่มบุญสุขใจ ไหว้พระภาคกลาง ทำบุญไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
16 - 16 พ.ย. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
17 - 17 พ.ย. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
23 - 23 พ.ย. 62
1,599
15,999
1,599
 
 
-
24 - 24 พ.ย. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
30 - 30 พ.ย. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
01 - 01 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
05 - 05 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
07 - 07 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
08 - 08 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
10 - 10 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
14 - 14 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
15 - 15 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
21 - 21 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
22 - 22 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
28 - 28 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
29 - 29 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-
31 - 31 ธ.ค. 62
1,599
1,599
1,599
 
 
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com