เกาะสวรรค์บาหลี
เกาะสวรรค์บาหลี
ทัวร์ เอเชีย อินโด บาหลี
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ ZE : ZDPS084
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินดอนเมือง – สนามบิน – สนามบินงูระห์ไร – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน
X
SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
  2 วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู – วิหารเบซากีห์
SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
  3 โชว์ระบำบารองแดนซ์ – วานากิรีฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกัลป์ – วิหารอูลันดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ
  4 สนามบินชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – สนามบิน – สนามบินงูระห์ไร – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน
อาหาร : X   
โรงแรม : SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู – วิหารเบซากีห์
อาหาร :    
โรงแรม : SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : โชว์ระบำบารองแดนซ์ – วานากิรีฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกัลป์ – วิหารอูลันดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ
อาหาร :    
โรงแรม :

4
สถานที่ : สนามบินชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
เกาะสวรรค์บาหลี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com