เชียงราย ภูชี้ฟ้า เชียงของ
เชียงราย ภูชี้ฟ้า เชียงของ
ทัวร์ ภาคเหนือ
ราคาเริ่มต้น 7,999
รหัสทัวร์ B2B : TMCEI-BS002
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ-เชียงคำ
X X
  2 เชียงคำ-ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ประตูผาบ่อง-เชียงของ-วัดหลวงไชยสถาน-ถนนคนเดินกาดกองแก้ว
โรงแรม น้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า
  3 เชียงของ-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-วัดพระธาตุผาเงา-สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย-พระธาตุดอยเวา&จุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาร์
โรงแรมวังทองแม่สาย หรือเทียบเท่า
  4 แม่สาย-วัดร่องขุ่น-อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง-กว๊านพะเยา-กรุงเทพฯ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-เชียงคำ
อาหาร : X  X  
โรงแรม :

2
สถานที่ : เชียงคำ-ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ประตูผาบ่อง-เชียงของ-วัดหลวงไชยสถาน-ถนนคนเดินกาดกองแก้ว
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม น้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เชียงของ-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-วัดพระธาตุผาเงา-สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย-พระธาตุดอยเวา&จุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาร์
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมวังทองแม่สาย หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : แม่สาย-วัดร่องขุ่น-อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง-กว๊านพะเยา-กรุงเทพฯ
อาหาร :    
โรงแรม :
เชียงราย ภูชี้ฟ้า เชียงของ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
21 - 24 พ.ย. 62
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
26 พ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
28 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
05 - 08 ธ.ค. 62
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
12 - 15 ธ.ค. 62
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
19 - 22 ธ.ค. 62
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
9,599
9,599
9,599
 
11,299
-
02 - 05 ม.ค. 63
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
09 - 12 ม.ค. 63
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
16 - 19 ม.ค. 63
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
23 - 26 ม.ค. 63
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-
30 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
8,499
8,499
8,499
 
9,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com