เที่ยว 2 เมือง เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์
เที่ยว 2 เมือง  เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 56,999
รหัสทัวร์ PV : RUS-ESA-6DT5
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า- Bronze horseman
X X
AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า
  2 ST.PETER – MURMANSK
PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า
  3 ST.PETER – MURMANSK
PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า
  4 เรือตัดน้ำแข็ง – เซนต์ปีเตอร์
AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า
  5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM - โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน
  6 อาชกาบัต - กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า- Bronze horseman
อาหาร : X  X  
โรงแรม : AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : ST.PETER – MURMANSK
อาหาร :    
โรงแรม : PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ST.PETER – MURMANSK
อาหาร :    
โรงแรม : PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เรือตัดน้ำแข็ง – เซนต์ปีเตอร์
อาหาร :    
โรงแรม : AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM - โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน
อาหาร :    
โรงแรม :

6
สถานที่ : อาชกาบัต - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
เที่ยว 2 เมือง เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com