เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
ทัวร์ ยุโรป ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 89,900
รหัสทัวร์ EP : EHC-QR-11D-AZ-GG-AM
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 โดฮา – บากู – โกบัสตาน
X
SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า
  3 แหลมแอบเชรอน – โกบัสตาน – ภูเขาโคลน – บากู
SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า
  4 บากู – ทบิลิซี่
MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า
  5 สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
HOTEL PORTA CAUCASIA KAZBEGI**** หรือเทียบเท่า
  6 คาซเบกิ – มิทสเคต้า
MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า
  7 กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์
MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า
  8 ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน – เยราวาน
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL YEREVAN**** หรือเทียบเท่า
  9 เยราวาน
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL YEREVAN**** หรือเทียบเท่า
  10 เยราวาน
  11 กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : โดฮา – บากู – โกบัสตาน
อาหาร : X   
โรงแรม : SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : แหลมแอบเชรอน – โกบัสตาน – ภูเขาโคลน – บากู
อาหาร :    
โรงแรม : SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : บากู – ทบิลิซี่
อาหาร :    
โรงแรม : MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
อาหาร :    
โรงแรม : HOTEL PORTA CAUCASIA KAZBEGI**** หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : คาซเบกิ – มิทสเคต้า
อาหาร :    
โรงแรม : MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์
อาหาร :    
โรงแรม : MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า

8
สถานที่ : ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน – เยราวาน
อาหาร :    
โรงแรม : DOUBLETREE BY HILTON HOTEL YEREVAN**** หรือเทียบเท่า

9
สถานที่ : เยราวาน
อาหาร :    
โรงแรม : DOUBLETREE BY HILTON HOTEL YEREVAN**** หรือเทียบเท่า

10
สถานที่ : เยราวาน
อาหาร :    
โรงแรม :

11
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com