เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส เซ็นปีเตอร์เบริก
เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส เซ็นปีเตอร์เบริก
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 54,900
รหัสทัวร์ VW : VWTK02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
X X X
  2 อิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนคนเดิน อารบัต
X X
Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  3 มอสโคว์ – ตลาดอิสเมลอฟสกี้ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สแปร์โร่ฮิลล์
Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  5 มอสโคว์ - รถไฟความเร็วสูง Sapsan train - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  6 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์แห่งหยดเลือด – โบสถ์คาซาน
Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  7 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  8 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - Pulkovo Outlet Village - สนามบิน
X X
  9 อิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนคนเดิน อารบัต
อาหาร : X  X  
โรงแรม : Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : มอสโคว์ – ตลาดอิสเมลอฟสกี้ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
อาหาร :    
โรงแรม : Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สแปร์โร่ฮิลล์
อาหาร :    
โรงแรม : Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : มอสโคว์ - รถไฟความเร็วสูง Sapsan train - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

6
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์แห่งหยดเลือด – โบสถ์คาซาน
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

7
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

8
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - Pulkovo Outlet Village - สนามบิน
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

9
สถานที่ : อิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส เซ็นปีเตอร์เบริก

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
31 ม.ค. 63 - 08 ก.พ. 63
53,900
53,900
53,900
 
63,900
-
25 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
53,900
53,900
53,900
 
63,900
-
12 - 20 มี.ค. 63
53,900
53,900
53,900
 
63,900
-
26 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63
57,900
57,900
57,900
 
67,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com