เที่ยวโอกินาว่าเกาะสวรรค์
เที่ยวโอกินาว่าเกาะสวรรค์
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 18,900
รหัสทัวร์ CU : EASY SUNSHINE OKINAWA
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
X X
Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
  3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
  4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
อาหาร : X  X  
โรงแรม : Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
อาหาร :    
โรงแรม : Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
เที่ยวโอกินาว่าเกาะสวรรค์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
30 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
06 - 09 ก.พ. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
13 - 16 ก.พ. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
20 - 23 ก.พ. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
23 - 26 ก.พ. 63
19,900
19,900
19,900
 
26,800
-
27 ก.พ. 63 - 08 มี.ค. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
05 - 08 มี.ค. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
14 - 17 มี.ค. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
19 - 22 มี.ค. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
20 - 23 มี.ค. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-
14 มิ.ย. 63 - 19 ม.ค. 63
20,900
20,900
20,900
 
27,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com