เที่ยวในสายลมหนาว... เชียงใหม่ เชียงราย
เที่ยวในสายลมหนาว... เชียงใหม่ เชียงราย
ทัวร์ ภาคเหนือ
ราคาเริ่มต้น 14,200
รหัสทัวร์ B2B : TMCNX-WE002
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-วัดเจดีย์หลวง-วัดพระสิงห์-ดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
X
โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท
  2 เชียงใหม่-บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน-เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช-วัดพระแก้ว-วัดห้วยปลากั้ง
โรงแรม คำธนา เดอะโคโรเนียล เชียงราย
  3 วัดร่องเสือเต้น -ไร่ชาฉุยฟง -พระธาตุดอยตุง-พระตำหนัก-สวนแม่ฟ้าหลวง-สุวรรณภูมิ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-วัดเจดีย์หลวง-วัดพระสิงห์-ดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
อาหาร : X   
โรงแรม : โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท

2
สถานที่ : เชียงใหม่-บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน-เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช-วัดพระแก้ว-วัดห้วยปลากั้ง
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม คำธนา เดอะโคโรเนียล เชียงราย

3
สถานที่ : วัดร่องเสือเต้น -ไร่ชาฉุยฟง -พระธาตุดอยตุง-พระตำหนัก-สวนแม่ฟ้าหลวง-สุวรรณภูมิ
อาหาร :    X
โรงแรม :
เที่ยวในสายลมหนาว... เชียงใหม่ เชียงราย

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com