เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทัวร์ ภาคใต้
ราคาเริ่มต้น 8,699
รหัสทัวร์ B2B : : TMHGN-PG001
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
X X
  2 พระธาตุเมืองนคร-พระแอด-พระพุทธสิหิงค์-กำแพงเมืองเก่า-บ้านหนังตะลุง-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์
โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า
  3 นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-แหลมตะลุมพุก
โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า
  4 นครศรีธรรมราช-ไอ้ไข่วัดเจดีย์-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
อาหาร : X  X  
โรงแรม :

2
สถานที่ : พระธาตุเมืองนคร-พระแอด-พระพุทธสิหิงค์-กำแพงเมืองเก่า-บ้านหนังตะลุง-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-แหลมตะลุมพุก
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : นครศรีธรรมราช-ไอ้ไข่วัดเจดีย์-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ
อาหาร :    
โรงแรม :
เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
23 - 26 ม.ค. 63
8,900
8,900
8,900
 
10,400
-
30 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
8,900
8,900
8,900
 
10,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com