เริ่ดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE
เริ่ดไหมคะ  BISOUS BISOUS PARIS FRANCE
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 29,888
รหัสทัวร์ ITC : EY753
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีสชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอร์ด - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ถนนช็องเอลิเซ่ - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
X
Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3 ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้ง ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท
X
Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
X X
Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  5 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
  6 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีสชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอร์ด - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ถนนช็องเอลิเซ่ - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร :    X
โรงแรม : Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

3
สถานที่ : ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้ง ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท
อาหาร :    X
โรงแรม : Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
อาหาร :   X  X
โรงแรม : Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

5
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

6
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
เริ่ดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
05 - 10 ก.พ. 63
29,888
29,888
29,888
 
41,388
-
19 - 24 ก.พ. 63
29,888
29,888
29,888
 
41,388
-
03 - 08 มี.ค. 63
31,888
31,888
31,888
 
43,388
-
17 - 22 มี.ค. 63
31,888
31,888
31,888
 
43,388
-
30 เม.ย. 63 - 05 พ.ค. 63
32,888
32,888
32,888
 
44,388
-
12 - 17 พ.ค. 63
32,888
32,888
32,888
 
44,388
-
26 - 31 พ.ค. 63
32,888
32,888
32,888
 
44,388
-
09 - 14 มิ.ย. 63
32,888
32,888
32,888
 
44,388
-
23 - 27 มิ.ย. 63
32,888
32,888
32,888
 
44,388
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com