เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ PRO : PVN35 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
X X
Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel
  2 ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel
  3 บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
  4 เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
อาหาร : X  X  
โรงแรม : Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel

2
สถานที่ : ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
อาหาร :    
โรงแรม : Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel

3
สถานที่ : บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
อาหาร :    
โรงแรม : Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

4
สถานที่ : เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
อาหาร :    
โรงแรม :
เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
20 - 23 ต.ค. 62
13,900
13,900
13,900
 
18,400
-
21 - 24 ต.ค. 62
11,999
11,999
11,999
 
16,499
-
SOLD OUT
22 - 25 ต.ค. 62
11,999
11,999
11,999
 
16,499
-
SOLD OUT
23 - 26 ต.ค. 62
13,900
13,900
13,900
 
18,400
-
SOLD OUT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com