เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 4D3N
เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 4D3N
ทัวร์ เวียดนาม เวียดนามกลาง
ราคาเริ่มต้น 16,588
รหัสทัวร์ TTN : VZDAD11
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร
X X
โรงแรม Dong Duong Hotel & Suites ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  2 เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  3 สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย - นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ทานอาการเย็นพร้อมสวมชุดจักรพรรดิ
โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร
อาหาร : X  X  
โรงแรม : โรงแรม Dong Duong Hotel & Suites ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย - นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ทานอาการเย็นพร้อมสวมชุดจักรพรรดิ
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 4D3N

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
27 - 30 ธ.ค. 62
16,588
16,588
16,588
 
21,588
-
SOLD OUT
28 - 31 ธ.ค. 62
16,588
16,588
16,588
 
21,588
-
SOLD OUT
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
16,588
16,588
16,588
 
21,588
-
SOLD OUT
30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
16,588
16,588
16,588
 
21,588
-
SOLD OUT
31 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
16,588
16,588
16,588
 
21,588
-
01 - 04 ม.ค. 63
14,588
14,588
14,588
 
19,588
-
SOLD OUT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com