เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ PRO : PVN41
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
X
Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า
  2 ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ญาตราง
Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเท่า
  3 ญาตราง-ดาลัท
La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
  4 ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
อาหาร : X   
โรงแรม : Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ญาตราง
อาหาร :    
โรงแรม : Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ญาตราง-ดาลัท
อาหาร :    
โรงแรม : La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

4
สถานที่ : ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com