เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้
เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 7,999
รหัสทัวร์ TTN : VZDLI01
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคืองเมืองดาลัด - เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง
X
Peace Resort ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  2 เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่งรถรางชมน้ำตก-ดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่-นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม-เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
Dragon King ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  3 เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคืองเมืองดาลัด - เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง
อาหาร : X   
โรงแรม : Peace Resort ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่งรถรางชมน้ำตก-ดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่-นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม-เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
อาหาร :    
โรงแรม : Dragon King ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
30 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
02 - 04 ก.พ. 63
8,999
8,999
8,999
 
11,499
-
06 - 08 ก.พ. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
13 - 15 ก.พ. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
14 - 16 ก.พ. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
15 - 17 ก.พ. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
16 - 18 ก.พ. 63
8,999
8,999
8,999
 
11,499
-
20 - 22 ก.พ. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
23 - 25 ก.พ. 63
8,999
8,999
8,999
 
11,499
-
27 - 29 ก.พ. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
01 - 03 มี.ค. 63
8,999
8,999
8,999
 
11,499
-
05 - 07 มี.ค. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
07 - 09 มี.ค. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
08 - 10 มี.ค. 63
8,999
8,999
8,999
 
11,499
-
12 - 14 มี.ค. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
13 - 15 มี.ค. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
SOLD OUT
15 - 17 มี.ค. 63
8,999
8,999
8,999
 
11,499
-
19 - 21 มี.ค. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-
22 - 24 มี.ค. 63
8,999
8,999
8,999
 
11,499
-
26 - 28 มี.ค. 63
9,888
9,888
9,888
 
12,388
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com