แกรนด์นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทน
แกรนด์นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทน
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 122,900
รหัสทัวร์ WC : แกรนด์นอร์เวย์
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ออสโล
X X X
  2 ออสโล– สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เอเคอร์บรูค –ทรอมโซ
X
RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรือระดับใกล้เคียง
  3 ทรอมโซ – ล่องเรือชมวาฬ – ขับสโนว์โมบิล -ขึ้นกระเช้า FJELLHEISEN – ยอดเขาสโตรสไตเน่น
RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรือระดับใกล้เคียง
  4 ทรอมโซ – นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ – นาร์วิก-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขานาร์วิกเจลเล็ต (ล่าแสงเหนือ)
THON HOTELL NARVIK หรือระดับใกล้เคียง
  5 นาร์วิก – หมู่เกาะโลโฟเทน – สโลเวอร์ – เอกัม
THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกล้เคียง
  6 สโลเวอร์ – แฮมนอยด์ – เรเนย์ – หมู่บ้านโอ
THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกล้เคียง
  7 สโลเวอร์ – นาร์วิค – ออสโล – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ช้อปปิ้งย่าน ถนนคาร์ล โจฮัน
RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดับใกล้เคียง
  8 ออสโล – ฮอลเมนโคลเลน – เดินทางกลับ
X
  9 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ออสโล
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ออสโล– สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เอเคอร์บรูค –ทรอมโซ
อาหาร : X   
โรงแรม : RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรือระดับใกล้เคียง

3
สถานที่ : ทรอมโซ – ล่องเรือชมวาฬ – ขับสโนว์โมบิล -ขึ้นกระเช้า FJELLHEISEN – ยอดเขาสโตรสไตเน่น
อาหาร :    
โรงแรม : RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรือระดับใกล้เคียง

4
สถานที่ : ทรอมโซ – นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ – นาร์วิก-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขานาร์วิกเจลเล็ต (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร :    
โรงแรม : THON HOTELL NARVIK หรือระดับใกล้เคียง

5
สถานที่ : นาร์วิก – หมู่เกาะโลโฟเทน – สโลเวอร์ – เอกัม
อาหาร :    
โรงแรม : THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกล้เคียง

6
สถานที่ : สโลเวอร์ – แฮมนอยด์ – เรเนย์ – หมู่บ้านโอ
อาหาร :    
โรงแรม : THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกล้เคียง

7
สถานที่ : สโลเวอร์ – นาร์วิค – ออสโล – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ช้อปปิ้งย่าน ถนนคาร์ล โจฮัน
อาหาร :    
โรงแรม : RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดับใกล้เคียง

8
สถานที่ : ออสโล – ฮอลเมนโคลเลน – เดินทางกลับ
อาหาร :    X
โรงแรม :

9
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
แกรนด์นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com