แกรนด์อิตาลี
แกรนด์อิตาลี
ทัวร์ ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 111,900
รหัสทัวร์ WC : WPTG1211M
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สุวรรณภูมิ
X X X
  2 MILAN - CATHEDRAL
X
NH LAGUNA VENICE HOTEL / DELFINO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
  3 VENICE - PIAZZA SAN MARCO
NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
  4 CINQUE FIVE ISLAND TERRE
NH HOTEL PISA หรือระดับใกล้เคียง
  5 PISA ITALY
MEDITERANO HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
  6 CATHEDRAL OF SANTA MARIA DEL FIORE
ROYAL CONTINENTAL HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
  7 CAPPI ISLAND
HOTEL LA RESIDENCE / HOTEL VILLA SAN FELICE / หรือระดับ
  8 SORRENTO - POMPEII
NH Hotel, Rome หรือระดับใกล้เคียง
  10 ROMAN FORUM ROME
X X
  11 สุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : MILAN - CATHEDRAL
อาหาร : X   
โรงแรม : NH LAGUNA VENICE HOTEL / DELFINO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

3
สถานที่ : VENICE - PIAZZA SAN MARCO
อาหาร :    
โรงแรม : NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

4
สถานที่ : CINQUE FIVE ISLAND TERRE
อาหาร :    
โรงแรม : NH HOTEL PISA หรือระดับใกล้เคียง

5
สถานที่ : PISA ITALY
อาหาร :    
โรงแรม : MEDITERANO HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง

6
สถานที่ : CATHEDRAL OF SANTA MARIA DEL FIORE
อาหาร :    
โรงแรม : ROYAL CONTINENTAL HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง

7
สถานที่ : CAPPI ISLAND
อาหาร :    
โรงแรม : HOTEL LA RESIDENCE / HOTEL VILLA SAN FELICE / หรือระดับ

8
สถานที่ : SORRENTO - POMPEII
อาหาร :    
โรงแรม : NH Hotel, Rome หรือระดับใกล้เคียง

10
สถานที่ : ROMAN FORUM ROME
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

11
สถานที่ : สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
แกรนด์อิตาลี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
25 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63
125,900
125,900
125,900
 
 
-
30 ธ.ค. 62 - 09 ม.ค. 63
125,900
125,900
125,900
 
 
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com