แกรนด์อิตาลี
แกรนด์อิตาลี
ทัวร์ ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 49,999
รหัสทัวร์ GZ : GG21
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มิลาน ( อิตาลี)
X X X
  2 มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน –วิตโตรีโอ เอมานูเอล– เวโรน่า – บ้านโรมิโอ&จูเลียต – เวนิส
X
Delfino Venice Mestre หรือเทียบเท่า
  3 เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ – รูปแกะสลักเดวิด – ปีซ่า
HOTEL GALILEI หรือเทียบเท่า
  4 หอเอนปิซ่า – THE MALL OUTLET – เฟียโนโรมาโน
X
BEST WESTERN ณ หรือเทียบเท่า
  5 โรม – เนเปิลส์ – เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต
NH AMBASSADOR HOTEL NAPOLI หรือเทียบเท่า
  6 เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – โรม
Black Hotel หรือเทียบเท่า
  7 นครวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี – วิหารแพนเธออน – บันไดสเปน – ช้อปปิ้ง – โรม – กรุงเทพ
X X
  8 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มิลาน ( อิตาลี)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน –วิตโตรีโอ เอมานูเอล– เวโรน่า – บ้านโรมิโอ&จูเลียต – เวนิส
อาหาร : X   
โรงแรม : Delfino Venice Mestre หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ – รูปแกะสลักเดวิด – ปีซ่า
อาหาร :    
โรงแรม : HOTEL GALILEI หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : หอเอนปิซ่า – THE MALL OUTLET – เฟียโนโรมาโน
อาหาร :   X  
โรงแรม : BEST WESTERN ณ หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : โรม – เนเปิลส์ – เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต
อาหาร :    
โรงแรม : NH AMBASSADOR HOTEL NAPOLI หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – โรม
อาหาร :    
โรงแรม : Black Hotel หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : นครวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี – วิหารแพนเธออน – บันไดสเปน – ช้อปปิ้ง – โรม – กรุงเทพ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
แกรนด์อิตาลี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com