โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10 วัน
โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10 วัน
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 86,900
รหัสทัวร์ WC : WPOS1610V
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด(สโลวีเนีย) – ลูบลิยาน่า
X
AUSTRIA TREND HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  3 ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย
AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  4 โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
ARISTOS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  5 ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ
Amadria Park Ivan Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  6 ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – นีอูม(บอสเนีย)
GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  7 นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์ – นีอูม
GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  8 นีอุม – มาลี สตอน – ล่องเรือชมฟาร์มหอย – ดูบรอฟนิค - เดินชมกำแพงเมืองเก่า
KOMPAS HOTEL DUBROVNIK หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  9 ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค - เวียนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ
X X
  10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด(สโลวีเนีย) – ลูบลิยาน่า
อาหาร : X   
โรงแรม : AUSTRIA TREND HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

3
สถานที่ : ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย
อาหาร :    
โรงแรม : AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

4
สถานที่ : โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
อาหาร :    
โรงแรม : ARISTOS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

5
สถานที่ : ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ
อาหาร :    
โรงแรม : Amadria Park Ivan Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

6
สถานที่ : ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – นีอูม(บอสเนีย)
อาหาร :    
โรงแรม : GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

7
สถานที่ : นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์ – นีอูม
อาหาร :    
โรงแรม : GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

8
สถานที่ : นีอุม – มาลี สตอน – ล่องเรือชมฟาร์มหอย – ดูบรอฟนิค - เดินชมกำแพงเมืองเก่า
อาหาร :    
โรงแรม : KOMPAS HOTEL DUBROVNIK หรือที่พักระดับใกล้เคียง

9
สถานที่ : ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค - เวียนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

10
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10 วัน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
04 - 13 ธ.ค. 62
89,900
89,900
89,900
 
119,800
-
28 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63
98,900
98,900
98,900
 
119,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com