โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 99,999
รหัสทัวร์ PRO : PVN42
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
X
Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเท่า
  2 โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
Peace Resort, Muine หรือเทียบเท่า
  3 ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-บ้านเพี้ยน- ตลาดกลางคืน
La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
  4 ดาลัท-สวนดอกไม้-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
อาหาร : X   
โรงแรม : Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
อาหาร :    
โรงแรม : Peace Resort, Muine หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-บ้านเพี้ยน- ตลาดกลางคืน
อาหาร :    
โรงแรม : La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

4
สถานที่ : ดาลัท-สวนดอกไม้-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com