ไข่มุกแห่งทะเลเอเตรียติก โครเอเชีย
ไข่มุกแห่งทะเลเอเตรียติก โครเอเชีย
ทัวร์ ยุโรป โครเอเชีย กรีซ
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ VW : โครเอเชีย
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
X X X
  2 กรุงอิสตันบูล – ดูบอรฟนิค – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD
X
GRAND HOTEL PARK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  3 ดูบรอฟนิก - เมืองมาลีสตอน – ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม – เมืองสปลิท
DIOKLECIJAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4 เมืองสปลิท – ซีบีนิค – มหาวิหารเซนต์เจมส์ – เมืองเก่าซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
LYRN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  5 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ช็อปปิ้งที่ DESIGNER OUTLET - เมืองซาเกรบ
INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  6 ซาเกรบ – สะพานสีเลือด – อาคารรัฐสภา – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – เมืองเก่าซาเกรบ สนามบินซาแกรบ
X X
  7 สนามบินกรุงอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงอิสตันบูล – ดูบอรฟนิค – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD
อาหาร : X   
โรงแรม : GRAND HOTEL PARK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ดูบรอฟนิก - เมืองมาลีสตอน – ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม – เมืองสปลิท
อาหาร :    
โรงแรม : DIOKLECIJAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองสปลิท – ซีบีนิค – มหาวิหารเซนต์เจมส์ – เมืองเก่าซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
อาหาร :    
โรงแรม : LYRN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ช็อปปิ้งที่ DESIGNER OUTLET - เมืองซาเกรบ
อาหาร :    
โรงแรม : INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : ซาเกรบ – สะพานสีเลือด – อาคารรัฐสภา – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – เมืองเก่าซาเกรบ สนามบินซาแกรบ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

7
สถานที่ : สนามบินกรุงอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ไข่มุกแห่งทะเลเอเตรียติก โครเอเชีย

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
31 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63
55,900
55,900
55,900
 
64,400
-
21 - 27 ม.ค. 63
49,900
49,900
49,900
 
58,400
-
04 - 10 ก.พ. 63
51,900
51,900
51,900
 
60,400
-
11 - 17 ก.พ. 63
51,900
51,900
51,900
 
60,400
-
18 - 24 ก.พ. 63
51,900
51,900
51,900
 
60,400
-
03 - 09 มี.ค. 63
51,900
51,900
51,900
 
60,400
-
24 - 30 มี.ค. 63
51,900
51,900
51,900
 
60,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com