ไอซ์แลนด์ ตามล่าแสงเหนือ แช่น้ำแร่บลูลากูน
ไอซ์แลนด์ ตามล่าแสงเหนือ แช่น้ำแร่บลูลากูน
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 95,900
รหัสทัวร์ VW : AY01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ
X X X
  2 กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเรคยาวิก – น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่อน้ำพุร้อนDeildartunguhver –เขาคีร์กจูเฟล – เมืองสติกกิชฮอลเมอร์
X
FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  3 สติกกิชฮอลเมอร์ – วงกลมทองคำ – อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ – ทะเลสาบ Pingvallavatn – เขตน้ำพุร้อนธรรมชาติไกเซอร์ – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ –– ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – ดีร์โฮเลย์
DYRHOLAEY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  4 ดีร์โฮเลย์ – ถ้ำน้ำแข็ง คริสตัล – โจกุลซาลอนกราเซียลากูน – ไดมอนด์บีช – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ดีร์โฮเลย์
DYRHOLAEY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  5 หาดทรายดำ – แหลมดีร์โฮเลย์ – น้ำตกสโกกาฟอสส์ –น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ – บ่อน้ำร้อนบลูลากูน – กรุงเรคยาวิค
GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  6 เรคยาวิค – โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา – อนุเสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน – เพอร์แลน – ถนน ช็อปปิ้ง Laugavegur
GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  7 เรคยาวิค - เฮลซิงกิ
X X
  8 เฮลซิงกิ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเรคยาวิก – น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่อน้ำพุร้อนDeildartunguhver –เขาคีร์กจูเฟล – เมืองสติกกิชฮอลเมอร์
อาหาร : X   
โรงแรม : FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : สติกกิชฮอลเมอร์ – วงกลมทองคำ – อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ – ทะเลสาบ Pingvallavatn – เขตน้ำพุร้อนธรรมชาติไกเซอร์ – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ –– ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – ดีร์โฮเลย์
อาหาร :    
โรงแรม : DYRHOLAEY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ดีร์โฮเลย์ – ถ้ำน้ำแข็ง คริสตัล – โจกุลซาลอนกราเซียลากูน – ไดมอนด์บีช – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ดีร์โฮเลย์
อาหาร :    
โรงแรม : DYRHOLAEY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : หาดทรายดำ – แหลมดีร์โฮเลย์ – น้ำตกสโกกาฟอสส์ –น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ – บ่อน้ำร้อนบลูลากูน – กรุงเรคยาวิค
อาหาร :    
โรงแรม : GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : เรคยาวิค – โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา – อนุเสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน – เพอร์แลน – ถนน ช็อปปิ้ง Laugavegur
อาหาร :    
โรงแรม : GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : เรคยาวิค - เฮลซิงกิ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : เฮลซิงกิ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ไอซ์แลนด์ ตามล่าแสงเหนือ แช่น้ำแร่บลูลากูน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com