Alaska Glaciers Cruises
Alaska Glaciers Cruises
ทัวร์ เรือสำราญ
ราคาเริ่มต้น 36,888
รหัสทัวร์ GoC
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
X X
  2 ล่องผ่านธารน้ำแข็ง อินไซด์พาสเซจ
  3 เมืองเคตชิแกน มลรัฐ อลาสก้า
X X
  4 เมืองจูโน มลรัฐ อลาสก้า (อินไซด์ แพสเสจ)
X X
  5 เมืองสแกกเวย์ มลรัฐ อลาสก้า
X X
  6 ล่องผ่านธารน้ำแข็งเทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ดมลรัฐ อลาสก้า
  7 ล่องน่านน้ำสากล
  8 เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
อาหาร : X  X  
โรงแรม :

2
สถานที่ : ล่องผ่านธารน้ำแข็ง อินไซด์พาสเซจ
อาหาร :    
โรงแรม :

3
สถานที่ : เมืองเคตชิแกน มลรัฐ อลาสก้า
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

4
สถานที่ : เมืองจูโน มลรัฐ อลาสก้า (อินไซด์ แพสเสจ)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

5
สถานที่ : เมืองสแกกเวย์ มลรัฐ อลาสก้า
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

6
สถานที่ : ล่องผ่านธารน้ำแข็งเทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ดมลรัฐ อลาสก้า
อาหาร :    
โรงแรม :

7
สถานที่ : ล่องน่านน้ำสากล
อาหาร :    
โรงแรม :

8
สถานที่ : เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
Alaska Glaciers Cruises

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
31 พ.ค. 63 - 07 มิ.ย. 63 ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
36,888
36,888
36,888
 
 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com