EASY AWESOME DALAT SAIGON
EASY AWESOME DALAT SAIGON
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,900
รหัสทัวร์ CU : EASY AWESOME DALAT SAIGON
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย
X
TTC HOTEL PREMUIM DALAT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองดาลัด
  2 ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด
Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน่
  3 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์
Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห์
  4 เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย
อาหาร : X   
โรงแรม : TTC HOTEL PREMUIM DALAT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองดาลัด

2
สถานที่ : ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด
อาหาร :    
โรงแรม : Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน่

3
สถานที่ : มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์
อาหาร :    
โรงแรม : Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห์

4
สถานที่ : เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
EASY AWESOME DALAT SAIGON

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
05 - 08 ก.พ. 63
12,900
12,900
12,900
 
16,400
-
09 - 12 ก.พ. 63
13,900
13,900
13,900
 
17,400
-
12 - 15 ก.พ. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
16 - 19 ก.พ. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
19 - 22 ก.พ. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
26 - 29 ก.พ. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
04 - 07 มี.ค. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
08 - 11 มี.ค. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
11 - 14 มี.ค. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
18 - 21 มี.ค. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
22 - 25 มี.ค. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-
25 - 28 มี.ค. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com