EUROPE TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
EUROPE TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ BET : BT-EUR04_EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ปารีส • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ
X X
Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  3 ปารีส • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ • อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • Duty Free • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  4 ปารีส• บรูกส์ • จัตุรัสมาร์เก็ต สแควร์ • เกนต์ • ปราสาทกราเวนสตีน • บรัสเซลส์
Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
  5 บรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • กร็อง-ปลัส • รอตเตอร์ดัม • อัมสเตอร์ดัม
Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว
  6 หมู่บ้านกังหัน ซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • หมู่บ้านกีร์ธูน • อัมสเตอร์ดัม
Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว
  7 สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่วงเช้า) • อัมเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม • ดูไบ
X
  8 ดูไบ • สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ปารีส • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ
อาหาร : X   X
โรงแรม : Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

3
สถานที่ : ปารีส • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ • อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • Duty Free • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร :    
โรงแรม : Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

4
สถานที่ : ปารีส• บรูกส์ • จัตุรัสมาร์เก็ต สแควร์ • เกนต์ • ปราสาทกราเวนสตีน • บรัสเซลส์
อาหาร :    
โรงแรม : Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

5
สถานที่ : บรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • กร็อง-ปลัส • รอตเตอร์ดัม • อัมสเตอร์ดัม
อาหาร :    
โรงแรม : Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว

6
สถานที่ : หมู่บ้านกังหัน ซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • หมู่บ้านกีร์ธูน • อัมสเตอร์ดัม
อาหาร :    
โรงแรม : Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว

7
สถานที่ : สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่วงเช้า) • อัมเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม • ดูไบ
อาหาร :    X
โรงแรม :

8
สถานที่ : ดูไบ • สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
EUROPE TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com