FRANCE NORMANDY PARIS
FRANCE NORMANDY PARIS
ทัวร์ ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ GO : GQ3CDG-TG005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล
X
MERCURE FRONT DE MER หรือเทียบเท่า
  3 แซ็ง มาโล – เข้ามหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล – ตูร์
MERCURE CENTRE หรือเทียบเท่า
  4 ตูร์ – ปราสาทชองบอร์ด – ปารีส
MERCURE PARIS SAINT OUEN หรือเทียบเท่า
  5 พระราชวังแวร์ซายน์ – OUTLET
X
MERCURE PARIS SAINT OUEN หรือเทียบเท่า
  6 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
X X
MERCURE PARIS SAINT OUEN หรือเทียบเท่า
  7 ปารีส – สนามบิน
X X X
  8 กรุงเทพ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล
อาหาร : X   
โรงแรม : MERCURE FRONT DE MER หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : แซ็ง มาโล – เข้ามหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล – ตูร์
อาหาร :    
โรงแรม : MERCURE CENTRE หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ตูร์ – ปราสาทชองบอร์ด – ปารีส
อาหาร :    
โรงแรม : MERCURE PARIS SAINT OUEN หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : พระราชวังแวร์ซายน์ – OUTLET
อาหาร :    X
โรงแรม : MERCURE PARIS SAINT OUEN หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
อาหาร :   X  X
โรงแรม : MERCURE PARIS SAINT OUEN หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : ปารีส – สนามบิน
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
FRANCE NORMANDY PARIS

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
19 - 26 ธ.ค. 62
52,900
52,900
52,900
 
60,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com