Finland land of Snow
Finland land of Snow
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 156,000
รหัสทัวร์ DT : EUR_45E
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
X X X
  2 เมืองปอร์โว - เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ
X
RADISSON หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  3 เฮลซิงกิ - คิตทีร่า - ฮัสกี้ซาฟารี
Aurora Hunting Inside resort
  4 เลวี – เล่นสกี
BREAK SOKOS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  5 เลวี - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - ล่าแสงเหนือ
ARCTIC CITY หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  6 โรวาเนียมิ - Reindeer Sleigh - ล่าแสงเหนือ
SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  7 เคมิ -ขับ Snow mobile
SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  8 เคมิ - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker - กลับกรุงเทพฯ
  9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : เมืองปอร์โว - เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ
อาหาร : X   
โรงแรม : RADISSON หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

3
สถานที่ : เฮลซิงกิ - คิตทีร่า - ฮัสกี้ซาฟารี
อาหาร :    
โรงแรม : Aurora Hunting Inside resort

4
สถานที่ : เลวี – เล่นสกี
อาหาร :    
โรงแรม : BREAK SOKOS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5
สถานที่ : เลวี - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - ล่าแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : ARCTIC CITY หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6
สถานที่ : โรวาเนียมิ - Reindeer Sleigh - ล่าแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

7
สถานที่ : เคมิ -ขับ Snow mobile
อาหาร :    
โรงแรม : SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

8
สถานที่ : เคมิ - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker - กลับกรุงเทพฯ
อาหาร :    
โรงแรม :

9
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
Finland land of Snow

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com