GS-NRT09 TOKYO SAKURA DAISUKI
GS-NRT09  TOKYO SAKURA DAISUKI
ทัวร์ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว
ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 25,999
รหัสทัวร์ GS-NRT09
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X X X
  2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะฮัคไค- โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
X
  3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน – ชินจุกุ
X
  4 ตลาดปลาซึกิจิ – สวนจิโดริงะฟูจิ– สวนอุเอโนะ- ฮาราจุกุ-คลองเมกุโระ
X X
  5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะฮัคไค- โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
อาหาร : X   
โรงแรม :

3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน – ชินจุกุ
อาหาร :    X
โรงแรม :

4
สถานที่ : ตลาดปลาซึกิจิ – สวนจิโดริงะฟูจิ– สวนอุเอโนะ- ฮาราจุกุ-คลองเมกุโระ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
GS-NRT09 TOKYO SAKURA DAISUKI

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
20 - 24 มี.ค. 62
25,999
25,999
25,999
25,999
33,999
-
21 - 25 มี.ค. 62
25,999
25,999
25,999
25,999
33,999
-
22 - 26 มี.ค. 62
26,999
26,999
26,999
26,999
34,999
-
23 - 27 มี.ค. 62
26,999
26,999
26,999
26,999
34,999
-
24 - 28 มี.ค. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
25 - 29 มี.ค. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
26 - 30 มี.ค. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
27 - 31 มี.ค. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
28 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
29 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
30 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
31 มี.ค. 62 - 04 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
01 - 05 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
02 - 06 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
03 - 07 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
04 - 08 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
-
05 - 09 เม.ย. 62
30,999
30,999
30,999
30,999
38,999
-
06 - 10 เม.ย. 62
30,999
30,999
30,999
30,999
38,999
-
07 - 11 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
38,999
-
08 - 12 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
38,999
-
09 - 13 เม.ย. 62
29,999
29,999
29,999
29,999
38,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X