HDP CTP2E_EK ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน EK
HDP CTP2E_EK ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน EK
ทัวร์
ฮ่องกง
ฮ่องกง ฮ่องกง ราคาถูก
ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น
ฮ่องกง ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
รหัสทัวร์ HDP CTP2E_EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ – ฮ่องกง - ชมไฟ แสง สี เสียง The Symphony of Lights
X
Best Western Plus Hotel ( Ramada Hotel ) หรือเทียบเท่า
  2 ติ่มซำฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น - โชว์อลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม
Best Western Plus Hotel ( Ramada Hotel ) หรือเทียบเท่า
  3 วัดกวนอู – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – ฮ่องกง - กรุงเทพ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ – ฮ่องกง - ชมไฟ แสง สี เสียง The Symphony of Lights
อาหาร : X   
โรงแรม : Best Western Plus Hotel ( Ramada Hotel ) หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : ติ่มซำฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น - โชว์อลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม
อาหาร :    
โรงแรม : Best Western Plus Hotel ( Ramada Hotel ) หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : วัดกวนอู – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – ฮ่องกง - กรุงเทพ
อาหาร :    
โรงแรม :
HDP CTP2E_EK ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน EK

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
15 - 17 ก.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
17,388
-
22 - 24 ก.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
17,388
-
29 - 31 ก.ค. 61
13,888
13,888
13,888
13,888
18,388
-
05 - 07 ส.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
17,388
-
12 - 14 ส.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
17,388
-
19 - 21 ส.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
17,388
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

11.00 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 แถว T สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) สังเกตป้ายรับลุกค้า เพื่อทำการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง ( เคาท์เช็คอินเตอร์ปิดก่อนเครื่องออก 1 ชั่วโมง หากผู้เดินทางมาถึงช้า ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น )
13.45 น.
 
บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินหรูระดับชาติ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบิน EK384 Airbus A380 ของสายการบินเอมิเรตส์ เครื่อง 2 ชั้น มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ไร้ที่ติบนท้องฟ้า ที่นั่งที่แสนสะดวกสบายในชั้นที่นั่งทุกชั้น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 1)
17.30 น.
 
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ( เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม. ) นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
20.00 น.
 
นำท่านชมไฟ แสง สี เสียง The Symphony of Lights ที่ได้ชื่อว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 44 อาคารชั้นนำที่อยู่ในฝั่งฮ่องกง และฝั่งเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่าง ๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ำ ๆ ของฮ่องกง แสงไฟที่กระทบจากน้ำในอ่าวที่มีเรือวิ่งผ่านไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาติ ... มันช่างงดงาม บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 ) นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Best Western Plus Hotel ( Ramada Hotel ) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า
 
บริการอาหารเช้าติ่มซำ สไตล์ฮ่องกง (มื้อที่ 3) ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสชาติของติ่มซำ สไตล์กวางตุ้งแท้ๆ หลังอาหารเช้า นำทุกท่านสู่ ชายหาดน้ำตื้น รีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล อีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย แล้วนำชมโรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันนำโชค อซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านที่ทำธุรกิจ หลังอาหารเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 ) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนนาธานเช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us จากทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถไฟ รถไฟ (ทางบริษัทจะนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทาง
15.00 น.
 
สะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) เซิ่นเจิ้นซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิ่นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village หรือ Splendid Of China นำท่านชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน
19.00 น.
 
อันตระการตา หมู่บ้านวัฒนธรรมเป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน เช่น กำแพงเมืองจีน , หอฟ้าเทียนถาน , พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่าน และยังเป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรม มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ มีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การร้องรำทำเพลง ( ขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอันเนื่องจากสุดวิสัยจะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนำท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทน )
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 ) อาหารพิเศษ Sea Food เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Best Western Plus Hotel ( Ramada Hotel ) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 ) หลังอาหาร นำท่านสู่ วัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิที่คนเซิ่นเจิ้นนิยมสักการะขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ นำท่านแวะชม สินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ” ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนำทุกท่านแวะชมร้านของโอท็อปขึ้นชื่อ
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 ) จากนั้นนำทุกท่านสู่ ตลาดตงเหมิน สถานที่เดินช้อปปิ้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง ทุกท่านเดินทางออกจากเซิ่นเจิ้นเพื่อเดินทางไปยัง สนามบินฮ่องกง โดยเรือเฟอรี่อันทันสมัย สะดวกสบาย ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 1 ชั่วโมง
21.50 น.
 
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบิน EK 384 เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ไร้ที่ติบนท้องฟ้า ที่นั่งที่แสนสะดวกสบายในชั้นที่นั่งทุกชั้น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 8 )
23.45 น.
 
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X