HI KOREA WINTER SO COOL
HI KOREA WINTER SO COOL
ทัวร์ เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 15,900
รหัสทัวร์ HN : HNT-ICN-04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินอินชอน - ไร่สตรอเบอร์รี่ – เล่นสกี
SUWON NEW M หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
  3 ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก ร้านเครื่องสำอางค์
GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
  4 ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก คล้องกุญแจคู่รัก หอคอย โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
  5 น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สนามบินอินชอน - ไร่สตรอเบอร์รี่ – เล่นสกี
อาหาร :    
โรงแรม : SUWON NEW M หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

3
สถานที่ : ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก ร้านเครื่องสำอางค์
อาหาร :    
โรงแรม : GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

4
สถานที่ : ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก คล้องกุญแจคู่รัก หอคอย โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
อาหาร :    
โรงแรม : GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

5
สถานที่ : น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
HI KOREA WINTER SO COOL

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
22 - 26 ก.พ. 63
17,900
17,900
17,900
 
23,800
-
23 - 27 ก.พ. 63
16,900
16,900
16,900
 
22,800
-
24 - 28 ก.พ. 63
15,900
15,900
15,900
 
21,800
-
25 - 29 ก.พ. 63
17,900
17,900
17,900
 
23,800
-
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
18,900
18,900
18,900
 
24,800
-
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
18,900
18,900
18,900
 
24,800
-
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
18,900
18,900
18,900
 
24,800
-
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
17,900
17,900
17,900
 
23,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com