ITC HCX12 ทัวร์ ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บิน CX
ITC HCX12 ทัวร์ ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บิน CX
ทัวร์ ฮ่องกง
ฮ่องกง ฮ่องกง ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น 12,222
รหัสทัวร์ ITC HCX12
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
X
Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  2 วัดหวังต้าเซียน วัดแซกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน Avenue of Stare & Symphony of light
Panda Hotel / Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3 วิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหม่านโหมว causeway bay
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
อาหาร : X   
โรงแรม : Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

2
สถานที่ : วัดหวังต้าเซียน วัดแซกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน Avenue of Stare & Symphony of light
อาหาร :    
โรงแรม : Panda Hotel / Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

3
สถานที่ : วิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหม่านโหมว causeway bay
อาหาร :    
โรงแรม :
ITC HCX12 ทัวร์ ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บิน CX

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
24 - 26 ก.ค. 61
15,888
15,888
15,888
15,888
20,388
-
SOLD OUT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

03.30น.
 
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) เจ้าหน้าที่ของ บริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน
06.40น.
 
ลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX616 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องพร้อมเพลิดเพลินกับรายการบันเทิงด้วยจอทีวีส่วนตัว)
10.25น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกันที่จุดนัดพบ EXIT B จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชิงหม่า ซึ่งมีความสูงถึง206เมตร และยาว 1,377 เมตร ติดอันดับสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2ของโลก และในปัจจุบัน อยู่ที่อันดับ 7ของโลก นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง ให้ท่านนำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา(ในกรณีกระเช้านองปิงมีการปิดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงแทน)
เที่ยง
 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
จากนั้นกลับมาอิสระช๊อปปิ้ง ที่ห้าง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สอง

เช้า
 
รับประทานอาหาร เช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ,โจ๊ก) นำท่าน วัด ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ วัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย พบกับเหล่าบรรดาผู้คนชาว ฮ่องกง ที่นำ ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดนี้มี กังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ จากนั้นนำท่านไปชม โรงงานจิวเวลลี่ TSL เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลรี่ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหัน แชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคลต่อด้วยชม ชมโรงงานหยก ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม
เที่ยง
 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่นBurberry, Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton , Chole ฯลฯให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ.ตึกโอเชี่ยนเทอร์มินอล ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์และร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ หรือ อิสระช้อปปิ้งอย่างบนถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย(Tsim Sha Tsui) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชั้นนำ แหล่งรวบรวมสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ นำท่านเดินทางต่อสู่ Avenue of Stars หรือ ถนนฮอลลีวูด เชิญท่านอิสระถ่ายภาพและร่วมประทับฝ่ามือกับศิลปินดาราฮอลลีวูดที่ท่านชื่นชอบ ตลอดสองข้างทางริมอ่าววิคตอเรีย ไม่ว่าจะเป็น แองเจลีน่า โจลี่ หรือ บรู๊ซลี เป็นต้น ..จากนั้นนำท่านชม การแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15 นาที ที่ท่านจะตื่นตลึงกับความสวยงามและยิ่งใหญ่ ผ่านม่านการแสดงบนผืนน้ำทะเลของอ่าววิคตอเรีย สุดประทับใจ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel / Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันทีสาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าณภัตตาคาร(ติ่มซำ,โจ๊ก) นำท่านเดินทางไป วิคตอเรียพีค(แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) นำชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองฮ่องกง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล554เมตร เป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราที่สุดบนเกาะฮ่องกง ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360องศา ชมทิวทัศน์โดยรอบของเมือง อ่าว หมู่เกาะทะเลจีนใต้ ฝั่งเกาลูน รวมถึงเนินเขาที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดรีพลัสเบย์(Repulse Bay) ชมชายหาดน้ำตื้น หาดรีพัลส์เบย์..ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สำหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกนำทรายมาถม เพื่อให้เป็นชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของ เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี
เที่ยง
 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านเดินทางไป วัดหม่านโหมว(Man Mo Temple) สำหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน วัดหม่านโหมว ที่ย่านSheungWan จะเก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง จากนั้น นำท่านสู่ Causeway Bayแหล่งช๊อปปิ้ง เปรียบได้กับสยามของเมืองไทย และย่านนี้ยังเป็นสถานที่ที่ฮิปที่สุด ของวัยรุ่นฮองกง ห้างสำคัญๆของย่าน Causeway Bay นั้นผมขอ ยกให้กับ 3 ห้างนี้ที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ ห้าง Time Squares จุดสัญลักษณ์ของย่าน Causeway Bay ที่เป็นแหล่งรวมแบรนด์เนม ของแต่งตัว เครื่องประดับและ ร้านอาหารมากมายในตึกที่สูงถึง 16ชั้น ห้างSOGO ที่รวบรวมสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมากมายและห้าง Hysan Place ที่มีทั้ง Apple Store สุดหรูแห่งที่ 2 ของฮ่องกง สมควรแก่เวลา นำท่านสู่สนามบิน
19.50 น
 
นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 703
21.45 น.
 
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม....

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X