JFH NRJH0811 เรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA ฟุกุโอกะ มะอิซุรุ คานาซาวะ ซาไกมินาโตะ ปูซาน 7 วัน
JFH NRJH0811 เรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA ฟุกุโอกะ มะอิซุรุ คานาซาวะ ซาไกมินาโตะ ปูซาน 7 วัน
ทัวร์ เรือสำราญ
ราคาเริ่มต้น 48,999
รหัสทัวร์ JFH NRJH0811
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ
X X X
  2 สุวรรณภูมิ – ฟุกุโอะกะ – เรือสำราญ Costa neoRomantica
X
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  3 มะอิซุรุ (เกียวโต) ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  4 คะนาซะวะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
X
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  5 ซะคาอิมินะโตะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
X
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  6 ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
X
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  7 ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สุวรรณภูมิ – ฟุกุโอะกะ – เรือสำราญ Costa neoRomantica
อาหาร : X   
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

3
สถานที่ : มะอิซุรุ (เกียวโต) ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

4
สถานที่ : คะนาซะวะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร :   X  
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

5
สถานที่ : ซะคาอิมินะโตะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร :   X  
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

6
สถานที่ : ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร :   X  
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

7
สถานที่ : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
JFH NRJH0811 เรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA ฟุกุโอกะ มะอิซุรุ คานาซาวะ ซาไกมินาโตะ ปูซาน 7 วัน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
10 - 16 ส.ค. 61 ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
48,999
48,999
48,999
37,999
109,998
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

21.30 น.
 
พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข1–2เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

วันที่สอง

00.50 น.
 
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเที่ยวบิน TG648
08.00 น.
 
เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเที่ยวชมจังหวัดฟุกุโอะกะ (Fukuoka) เป็นเขตเมืองหลักในภูมิภาคคิวชู มีเมืองฮะกะตะ (Hakata) เป็นเมืองหลักของจังหวัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากมีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่พร้อมและครบครัน อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น แต่มีประชากรไม่หนาแน่นมากอย่างกับที่โตเกียว หรือโอซาก้า บ้านเมืองได้รับการวางผังและถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ สะอาดสะอ้าน น่าอยู่ และน่าเที่ยวชม ในด้านประวัติศาสตร์ฟุกุโอะกะเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมเป็นเพียงเมืองท่า หรือเมืองทางผ่านสำหรับเดินทางไปยัง ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) แห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆ โดยเฉพาะในหมู่เด็กนักเรียน ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติสำหรับท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะ (Sugawara Michizane) ผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นที่เลืองลือโด่งดังมากท่านมิชิซะเนะ เกิดที่กรุงเกียวโตเป็นนักวิชาการและนักการเมืองในยุคเฮอัน หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตลง ชาวบ้านก็ยกย่องท่านในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้หรือ Tenjin นั่นเองแต่ชีวิตของท่านมิชิซะเนะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด อัจฉริยภาพของท่านฉายแววมาตั้งแต่อายุได้เพียง 11 ปี ท่านสามารถแต่งกลอนได้เอง และความสามารถอันโดดเด่นของท่านเริ่มแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง เมื่อท่านโตเป็นหนุ่มยังแสดงความสามารถในการยิงธนูอีกด้วย ท่านได้เป็นคนโปรดของจักรพรรดิ และได้รับมอบตำแหน่งสำคัญๆ มากมาย ทั้งทางการทูตกับจีนและยังเป็นผู้ปกครองเมืองซะนุกิ เหล่าขุนนางในสมัยก่อนจึงพาลกันอิจฉาไม่ชอบหน้า เลยได้ให้ร้ายท่าน สมคบคิดกับตระกุลฟูจิวะระที่กุมอำนาจอยู่ในยุคนั้น และขับไล่ให้ออกจากกรุงเกียวโตไปยังดินแดนไกลโพ้น ซึ่งก็คือที่ดาไซฟุแห่งนี้ การเดินทางระหว่างจากเกียวโตมายังดาไซฟุ นั้นไกลแสนไกลหลังจากท่านเดินทางมาถึงด้วยความยากลำบาก ท่านต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอันโดดเดี่ยวที่ๆแห่งนี้และสิ้นลงด้วยวัยเพียง 59 ปี เมื่อปี 903 เหล่าชาวบ้านที่รักใคร่เเละเคารพท่านต่างก็เสียใจและหลังจากที่ท่านสิ้นก็เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายที่กรุงเกียวโตตระกูลฟุจิวะระที่คิดร้ายต่อท่าน ก็เริ่มล้มหายตายจากไปทีละคน เหล่าขุนนางในวังต่างกลัวเกรงและคิดว่านี่เป็นความอาฆาตแค้นของดวงวิญญาณท่านมิชิซะเนะจึงได้ทำการสร้างศาลเจ้า เพื่อเป็นการไถ่โทษและยกย่องท่านมิชิซะเนะในฐานะ Tenjin ขึ้นที่กรุงเกียวโตและ เมืองดาไซฟุ แห่งนี้ ดังนั้นที่เกียวโตจึงมีศาลเจ้าอีกแห่งที่อุทิศให้ท่านมิชิซะเนะชื่อว่าศาลเจ้า Kitano Tenmangu ตัวอาคารหลักของศาลเจ้าที่เห็นนั้นเป็นงานที่สร้างขึ้นเมื่อปี1591 ส่วนของดั้งเดิมที่สร้างขึ้นเมื่อปี 919 ได้ถูกเผาทำลายไปในช่วงสงครามเดินผ่านเสาโทริอิที่ด้านหน้าทางเข้าจะพบกับสะพานสีแดงที่มีชื่อเรียกว่า Taikobashi ข้ามผ่านสระ Taijiike สะพานนี้สร้างขึ้นทั้งหมด 3 ส่วน โดยเป็นตัวแทนของ อดีต, ปัจจุบัน และ อนาคต สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าหนึ่งความคิดควรเก็บไว้ในช่วงเวลานั้น คือ ให้ปล่อยวาง นั่นเอง และสระน้ำถ้าดูดีๆก็จะเห็นว่าเป็นรูปทรงหัวใจ หลังจากเดินเข้ามาในศาลเจ้าจะพบกับรูปปั้นวัวสีทอง วัวตัวนี้ก็มีตำนาน ในพิธีศพของท่านใช้วัวในการลากเคลื่อนขบวนทันใดนั้นเจ้าวัวก็หยุดอยู่กับที่ ไม่ยอมไปไหน ทุกคนจึงได้ตัดสินใจ หยุดจัดงานพิธีเผาศพกันที่ตรงนี้และต่อมาบริเวณนี้ก็คือที่ตั้งของศาลเจ้า ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) ในปัจจุบันนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮากาตะ
12.00 น.
 
นำท่านเช็คอินเพื่อขึ้นเรือสำราญ Costa neoRomantica ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการบริการในระดับสากล บนเรือสำราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นรำ **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสำราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
16.00 น.
 
เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองฟุกุโอะกะ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกกำลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสำราญ สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือสำราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
13.30 น.
 
เรือ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมืองมะอิซุรุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นท่าเรือที่เป็นประตูเปิดสู่อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเมืองมรดกโลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียนกระพือปีก” อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Costa neoRomantica
22.00 น.
 
เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองมะอิซูรุ

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
08.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa) เมืองหลวงของจังหวัดอิชิกาวะ เมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารทะเลเนื่องจากอยู่ติดทะเลทางตะวันตกของญี่ปุ่น อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
18:00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองคะนาซาวะ

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
08.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองซะคาอิมินะโตะ(Sakaiminato) เป็นเมืองในจังหวัดทตโทริ มีชื่อเสียงด้านที่พักตากอากาศ ออนเซนติดทะเล และอาหารทะเลสดๆ สีสันที่สำคัญของเมืองนี้คือถนน Mizuki Shigeru ซึ่งได้นำรูปปั้นตัวการ์ตูนเหล่าผีๆ จากหนังสือการ์ตูนเรื่องคิทาโร่ทั้งหลายมาประดับประดาบนบาทวิถี ตัวที่โดดเด่นที่สุดคือ เจ้าผีน้อยคิทาโร่ (Kitaro) อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย
17.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
09.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย
19.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
08.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองฟุกุโอะกะ นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนำท่านเดินไปยังสนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
11.35 น.
 
ออกเดินทางจากฟุกุโอะกะโดยเที่ยวบินที่ TG649
14.55 น.
 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X