JFH NRJH1013 เรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA โตเกียว โกเบ เชจู (เกาหลี) นางาซากิ คาโกชิม่า 9 วัน
JFH NRJH1013 เรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA โตเกียว โกเบ เชจู (เกาหลี) นางาซากิ คาโกชิม่า 9 วัน
ทัวร์ เรือสำราญ
ราคาเริ่มต้น 48,999
รหัสทัวร์ JFH NRJH1013
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ
X X X
  2 สุวรรณภูมิ – โตเกียว - เรือสำราญ Costa neoRomantica
X X
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  3 โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เรือสำราญ Cเรือสำราญ Costa neoRomanticaosta neoRomantica
  4 น่านน้ำสากล
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  5 เชจู ประเทศเกาหลี (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  6 นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  7 คาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
X
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  8 น่านน้ำสากล
เรือสำราญ Costa neoRomantica
  9 โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ - อิออน พลาซ่า – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สุวรรณภูมิ – โตเกียว - เรือสำราญ Costa neoRomantica
อาหาร : X  X  
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

3
สถานที่ : โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Cเรือสำราญ Costa neoRomanticaosta neoRomantica

4
สถานที่ : น่านน้ำสากล
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

5
สถานที่ : เชจู ประเทศเกาหลี (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

6
สถานที่ : นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

7
สถานที่ : คาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร :   X  
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

8
สถานที่ : น่านน้ำสากล
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Costa neoRomantica

9
สถานที่ : โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ - อิออน พลาซ่า – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
JFH NRJH1013 เรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA โตเกียว โกเบ เชจู (เกาหลี) นางาซากิ คาโกชิม่า 9 วัน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
13 - 21 ต.ค. 61 ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
48,999
48,999
48,999
39,999
107,998
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

20.30 น.
 
พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
23.30 น.
 
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเที่ยวบิน JL 718

วันที่สอง

07.45 น.
 
เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
10.30 น.
 
นำท่านเช็คอินเพื่อขึ้นเรือสำราญ Costa neoRomantica ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการบริการในระดับสากล บนเรือสำราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่ม กับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นรำ **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสำราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน** *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
15.00 น.
 
เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโตเกียว
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa neoRomantica อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ การคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกกำลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสำราญ สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือสำราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
15.00 น.
 
เรือ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมืองโกเบ เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศ ญี่ปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Costa neoRomantica
22.00 น.
 
เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองโกเบ

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสำราญ Costa neoRomatica สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือสำราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
บ่าย
 
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสำราญ Costa neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่ Disco
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Costa neoRomatica อิสระพักผ่อน เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัด สรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึกสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสำราญ Costa neoRomatica สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือสำราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
13.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองเชจู หรือ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลี ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงมีลักษณะเป็นเกาะโดยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้รางวัลเกาะเชจู เป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก ( THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATUR) อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย
21.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองเชจู
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึกสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสำราญ Costa neoRomatica สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือสำราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
12.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่านางาซากิอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู (Kyushu) นางาซากิเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากการถูกทิ้งระเบิดปรมาณูสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองแห่งนี้จึงกลายเป็นเมืองแห่ง สันติภาพ เพื่อให้ผู้คนตะหนักถึงพิษภัยของจากสงครามที่มีแต่ความสูญเสีย และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย เช่น สะพานแว่นตาเมงาเนะบาชิ สวนโกลฟเวอร์ วัดโคฟุกุจิ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย
20.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองนางาซากิ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
08.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองคาโกชิม่า เป็นเมืองศูนย์กลางและ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคิวชู คาโกชิม่า มีชื่อเล่นอีกชื่อว่า "เนเปิลส์แห่งตะวันออก" ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย
16.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองคาโกชิม่า
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่แปด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้องSpa & Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสำราญ Costa neoRomatica สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือสำราญฯสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
บ่าย
 
อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสำราญ Costa neoRomatica ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่ Disco
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Costa neoRomatica อิสระพักผ่อน เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
08.00 น.
 
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองโตเกียว นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดิน ทางเข้าเมืองโตเกียว ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของมหานครโตเกียวได้ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1958 ศาลเจ้าเมจิตั้งอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งฮาราจูกุ ในวันปีใหม่คนญี่ปุ่นจะนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งที่อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.05 น.
 
ออกเดินทางจากโตเกียวโดยเที่ยวบินที่ JL 707
23.00 น.
 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X