North AKL-Hobbit-ROT
North AKL-Hobbit-ROT
ทัวร์ นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 76,900
รหัสทัวร์ NC : NZ90TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว – ฮังกิ ดินเนอร์
X
IBIS HOTEL ROTORUA 3 หรือเทียบเท่า
  3 โรโตรัว – Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia
IBIS HOTEL ROTORUA 3 หรือเทียบเท่า
  4 โรโตรัว – หมู่บ้านฮอบบิตัน - ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - อ็อคแลนด์
AUCKLAND CITY HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  5 อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village – ช้อปปิ้ง/คาสิโน Sky City
AUCKLAND CITY HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  6 อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว – ฮังกิ ดินเนอร์
อาหาร : X   
โรงแรม : IBIS HOTEL ROTORUA 3 หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : โรโตรัว – Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia
อาหาร :    
โรงแรม : IBIS HOTEL ROTORUA 3 หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : โรโตรัว – หมู่บ้านฮอบบิตัน - ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - อ็อคแลนด์
อาหาร :    
โรงแรม : AUCKLAND CITY HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village – ช้อปปิ้ง/คาสิโน Sky City
อาหาร :    
โรงแรม : AUCKLAND CITY HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
North AKL-Hobbit-ROT

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com