OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว
OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว
ทัวร์ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น 28,888
รหัสทัวร์ TTN : XJ139
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
X X
Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3 เมืองนาโกย่า - สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า
X
Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน
  4 เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
X X
Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
อาหาร : X   X
โรงแรม : Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน

3
สถานที่ : เมืองนาโกย่า - สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า
อาหาร :    X
โรงแรม : Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน

4
สถานที่ : เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร :   X  X
โรงแรม : Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5
สถานที่ : สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com