Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 66,900
รหัสทัวร์ SG : SMRU-TG1344
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์
X X X
Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
  2 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
  3 มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า
  4 พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า
  5 อนุเสาวรีย์อโลชา - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - ถนนอารบัต
Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
  6 ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว
X X X
  7 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหาร :    
โรงแรม : Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : อนุเสาวรีย์อโลชา - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - ถนนอารบัต
อาหาร :    
โรงแรม : Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

7
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
16 - 22 ธ.ค. 62
75,900
75,900
75,900
 
84,800
-
23 - 29 ธ.ค. 62
85,900
85,900
85,900
 
94,800
-
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
85,900
85,900
85,900
 
94,800
-
06 - 12 ม.ค. 63
75,900
75,900
75,900
 
84,800
-
13 - 19 ม.ค. 63
74,900
74,900
74,900
 
83,800
-
20 - 26 ม.ค. 63
74,900
74,900
74,900
 
83,800
-
27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
76,900
76,900
76,900
 
85,800
-
03 - 09 ก.พ. 63
75,900
75,900
75,900
 
84,800
-
10 - 16 ก.พ. 63
76,900
76,900
76,900
 
85,800
-
17 - 23 ก.พ. 63
74,900
74,900
74,900
 
83,800
-
24 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
74,900
74,900
74,900
 
83,800
-
02 - 08 มี.ค. 63
75,900
75,900
75,900
 
84,800
-
09 - 15 มี.ค. 63
75,900
75,900
75,900
 
84,800
-
16 - 22 มี.ค. 63
74,900
74,900
74,900
 
83,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com