Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 66,900
รหัสทัวร์ SG : SMRU-TG1344
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์
X X X
Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
  2 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
  3 มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า
  4 พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า
  5 อนุเสาวรีย์อโลชา - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - ถนนอารบัต
Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
  6 ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว
X X X
  7 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหาร :    
โรงแรม : Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : อนุเสาวรีย์อโลชา - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - ถนนอารบัต
อาหาร :    
โรงแรม : Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

7
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com