T-KOREA PLUS SPECIAL WINTER 4D2N
T-KOREA PLUS  SPECIAL WINTER 4D2N
ทัวร์ เกาหลี เกาหลี ฤดูหนาว
เกาหลี เกาหลี ราคาถูก
เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ T
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน
X X X
  2 วัดวาวูจองซา - ลานสกี
X
Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า
  3 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - หอคอยกรุงโซล - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า
  4 ร้านสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังถ็อกซูกุง - บลูเฮาส์ - ตลาดเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : วัดวาวูจองซา - ลานสกี
อาหาร : X   
โรงแรม : Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - หอคอยกรุงโซล - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
อาหาร :    
โรงแรม : Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ร้านสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังถ็อกซูกุง - บลูเฮาส์ - ตลาดเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน
อาหาร :    X
โรงแรม :
T-KOREA PLUS SPECIAL WINTER 4D2N

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
17 - 20 ธ.ค. 61
16,900
 
 
16,900
21,800
-
18 - 21 ธ.ค. 61
16,900
 
 
16,900
21,800
-
19 - 22 ธ.ค. 61
18,200
 
 
18,200
23,100
-
20 - 23 ธ.ค. 61
18,500
 
 
18,500
23,400
-
21 - 24 ธ.ค. 61
18,500
 
 
18,500
23,400
-
22 - 25 ธ.ค. 61
18,800
 
 
18,800
23,700
-
23 - 26 ธ.ค. 61
18,500
 
 
18,500
23,400
-
24 - 27 ธ.ค. 61
18,500
 
 
18,500
23,400
-
25 - 28 ธ.ค. 61
18,800
 
 
18,800
23,700
-
26 - 29 ธ.ค. 61
21,500
 
 
21,500
26,400
-
27 - 30 ธ.ค. 61
23,500
 
 
23,500
28,400
-
28 - 31 ธ.ค. 61
26,500
 
 
26,500
31,400
-
29 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
25,500
 
 
25,500
30,400
-
30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
23,500
 
 
23,500
28,400
-
31 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
20,500
 
 
20,500
25,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

19.30 - 22.00 น.
 
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY
22.20 - 01.35 น.
 
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET โดยเที่ยวบิน ZE512 / ZE514 หรือเทียบเท่า JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY

วันที่สอง

06.20-10.10 น.
 
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
จากนั้น
 
พาท่านนมัสการเศียรพระพุทธรุปที่ วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple เป็น วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา ทำให้ได้เห็นวิวธรรมชาติที่ล้อมรอบอย่างสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกที่หนึ่ง โดยเศียรพระพุทธรูปที่นี่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักจากไม้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ที่นี่ถึงติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวในเกาหลีใต้
เที่ยง
 
พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ
จากนั้น
 
นำคณะเดินทางสู่ ลานสกี อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและสถานที่ที่งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป (ราคาไม่รวมอุปกรณ์สกี)
หมายเหตุ
 
ลานสกีจะเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณหิมะในขณะนั้น
ค่ำ
 
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคาลบี้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี
พักที่
 
Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัย มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณ สามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
จากนั้น
 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอ ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย และต่อด้วย พาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที่กำลังเป็นที่นิยมในเกาหลี เช่น ETUDE ,innisfree ,มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของฝากให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วย
เที่ยง
 
บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก
จากนั้น
 
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีและสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลกมีทั้งหมด 123 ชั้น ความสูงอยู่ที่ประมาณ 555 เมตร เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล และพาท่านออกเดินทางเข้าสู่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้
ค่ำ
 
อิสระอาหารเย็น ณ ล็อตเต้เวิล์ด
พักที่
 
เข้าพักที่ Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อย แล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต และต่อด้วยท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก
จากนั้น
 
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี มีสินค้าชั้นนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด
เที่ยง
 
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) และหลังจากนัั้น พาท่านเยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งความอายุยืนนานและมั่งคง ที่ได้รับการพระราชทานชื่อจากกษัตริย์ชุนจอง เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488 จนถึงกษัตริย์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของราชวงศ์โชชอน ต่อด้วยการ นำท่านเข้าชม Blue House หรือก็คือทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวเข้าชมภายใน แต่สามารถชมจากด้านนอกและถ่ายภาพไกล ๆได้
จากนั้น
 
นำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า รวมไปถึง พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด และเมื่อถึงวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30-20.30 น.
 
เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET หรือเทียบเท่า
21.30-00.30 น.
 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X