TPX 3X-ICNZE01 ทัวร์ เกาหลี Korea Value Plus Colorful 5 วัน 3 คืน บิน ZE
TPX 3X-ICNZE01 ทัวร์ เกาหลี  Korea Value Plus Colorful 5 วัน 3 คืน บิน ZE
ทัวร์
เกาหลี
เกาหลี เกาหลี ราคาถูก
เกาหลี เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เกาหลี เกาหลี ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
วันปิยะมหาราช
ราคาเริ่มต้น 14,999
รหัสทัวร์ TPX 3X-ICNZE01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 เกาหลีใต้-หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence Village–เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง
X
CENTRAL PLAZA HOTEL / PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า
  3 โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล -ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ช้อปปิ้งดงแดมุน
GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า
  4 ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพร ฮอกเก็ตนามู -พระราชวังเคียงบก –บลูเฮ้าส์- โซล ทาวน์เวอร์ - ตลาดเมียงดง-ดิวตี้ฟรี
GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า
  5 ศูนย์น้ำมันสนแดง-วัดโชเกซา–ย่านอินซาดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต–สนามบินอินชอน–กรุงเทพฯ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : เกาหลีใต้-หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence Village–เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง
อาหาร : X   
โรงแรม : CENTRAL PLAZA HOTEL / PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล -ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ช้อปปิ้งดงแดมุน
อาหาร :    
โรงแรม : GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพร ฮอกเก็ตนามู -พระราชวังเคียงบก –บลูเฮ้าส์- โซล ทาวน์เวอร์ - ตลาดเมียงดง-ดิวตี้ฟรี
อาหาร :    
โรงแรม : GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : ศูนย์น้ำมันสนแดง-วัดโชเกซา–ย่านอินซาดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต–สนามบินอินชอน–กรุงเทพฯ
อาหาร :    
โรงแรม :
TPX 3X-ICNZE01 ทัวร์ เกาหลี Korea Value Plus Colorful 5 วัน 3 คืน บิน ZE

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
16 - 20 ต.ค. 61
16,999
16,999
16,999
16,999
21,999
-
17 - 21 ต.ค. 61
17,999
17,999
17,999
17,999
22,999
-
21 - 25 ต.ค. 61
17,999
17,999
17,999
17,999
22,999
-
22 - 26 ต.ค. 61
16,999
16,999
16,999
16,999
21,999
-
24 - 28 ต.ค. 61
17,999
17,999
17,999
17,999
22,999
-
30 ต.ค. 61 - 03 พ.ย. 61
16,999
16,999
16,999
16,999
21,999
-
31 ต.ค. 61 - 04 พ.ย. 61
17,999
17,999
17,999
17,999
22,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

19.30 น.
 
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคาร ... ชั้น ...ประตู ....เคาน์เตอร์ ...สายการบิน ESTAR JET เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง
22.20 น.
 
บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE512

วันที่สอง

06.00 น.
 
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านฝรั่งเศส LaProvence Village หรือที่คนไทยเรียกว่า "หมู่บ้านสีลูกกวาด" ที่นี่จะมีธีมเป็นหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีร้านอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านชาบู หรือร้านอาหารในสวนที่มีเนื้อย่างสุดอร่อย และยังมี Provence Living Gallery ที่ตกแต่งอย่างมีดีไซน์และสวยงาม รวมถึง Herb Village ก็เป็นบ้านสมุนไพรหมู่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวาน ทั้งยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านเบเกอร์รี่และคาเฟ่สไตล์ยุโรปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่นี่ มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่ซ้ำกัน ด้วยการตกแต่งด้วยสีสันประหนึ่งสีของลูกกวาดที่สดใส และการใช้ภาพวาดหรืองานศิลปะต่างๆ เข้ามาใช้ในการตกแต่ง จึงทำให้ร้านรวงที่นี่ ดูสวยงาม น่าเดิน และน่าสนใจยิ่งขึ้นรวมถึงมีร้านกาแฟ และร้านเบเกอร์รี่มากมาย ใครที่มาเดินเล่นเดินเที่ยวที่นี่ จะแวะนั่งพัก กินขนมอร่อยๆ ก็ไม่เลวนะคะ ได้บรรยากาศดีด้วย
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ(NAMI ISLAND)แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ในการข้ามไปเกาะนามิต้องนั่งเรือเฟอรี่ข้ามไป เรือจะมีให้บริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกล้กันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนั่งทาน ร้านของปิ้งย่าง และซาลาเปานึ่งเตาถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลท์ของเกาะนามิอีกรายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันแห่งนั่นคือ “Ginkgo Tree Lane” เมื่อเข้าช่วงฤดูหนาว และหิมะตกเมื่อไหร่ อุโมงค์ต้นแปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยหิมะขาวเรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress)เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน(Joseon)สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วยป้อมปราการฮวาซองถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น
ค่ำ
 
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารเมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลีอาหารพื้นเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ CENTRAL PLAZA HOTEL / PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางไป เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทำกิมจิอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นแรง นอกจากนี้ ยังสามารถสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(EVERLAND THEME PARK)สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ หรือ ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS)นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden)
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”หมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพื้นเมือง เกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล นำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยมจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางที่ COSMETIC GALLERYเป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกเพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากอิสระกับการช้อปปิ้งย่านดงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี ชุดเด็กน่ารักๆ เครื่องกีฬา เป็นต้น ท่านสามารถต่อรองราคาในการซื้อได้ตามสมควรเลยทีเดียว
ค่ำ
 
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ”เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อสและเครื่องเทศ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ศูนย์โสมซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด จากนั้นพาท่านชมศูนย์สมุนไพร (HOKGENAMU)ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็ง แล้วนำท่านผ่านชมบลูเฮ้าส์สถานที่พักประธานาธิปดีเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับนกฟินิกส์ ชมพระราชวังเคียงบ็อคคุงพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปีก่อน นำท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย“ซัมเกทัง”เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง นำท่านชม โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตรและมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดินแบบพาโนราม่านับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด สถานที่คล้องกุญแจชื่อดังLove Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล**ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Freeแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมายไม่ว่าจะเป็น น้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดังและสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น PRADA,DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIUเป็นต้นจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดงแหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น
ค่ำ
 
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิว” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชม น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายจากนั้น เดินทางไปชมวัดโชเกซา(Jogyesa Temple)หรือที่คนไทยเรียกว่า“วัดพระยิ้ม”ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งเมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้ามีความ สูงถึง 26 เมตรส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปีและเป็นอาคาร ขนาดใหญ่ชื่อว่าDaeungjeonสร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง นำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง(Insa-dong) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะพื้นบ้าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Centerโรงน้ำชาและร้านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งได้อย่างลงตัวกับแกลเลอรี่ และยังมีร้านค้าให้ได้เดินช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย จากนั้นท่านช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่ายขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับ
17.30น.
 
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินESTAR JETเที่ยวบินที่ ZE511
21.20น.
 
ถึงประเทศไทยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิพร้อมด้วยความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X