Wow!! ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า
Wow!! ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า
ทัวร์ ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ VTG : Wow Sydney - Canberra
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
X X X
  2 ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
X X
โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  3 ซิดนีย์-สวนสัตว์พื้นเมือง-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic Cableway
โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  4 ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-ซิดนีย์
โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  5 ซิดนีย์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
อาหาร : X   X
โรงแรม : โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

3
สถานที่ : ซิดนีย์-สวนสัตว์พื้นเมือง-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic Cableway
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

4
สถานที่ : ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-ซิดนีย์
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

5
สถานที่ : ซิดนีย์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
Wow!! ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com