ZT CDG07 ทัวร์ COMBO FRANCE SWISS GERMAN ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน บิน SQ
ZT CDG07 ทัวร์ COMBO FRANCE SWISS GERMAN ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน บิน SQ
ทัวร์
ยุโรป
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ยุโรป ฝรั่งเศส
ยุโรป สวิส
ยุโรป เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 49,999
รหัสทัวร์ ZT CDG07
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
X
Companile Porte De Bagnolet , Paris , France หรือเทียบเท่า
  3 เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
X
Companile Porte De Bagnolet , Paris , France หรือเทียบเท่า
  4 เมืองปารีส - เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์
Kreuz Bern Modern City Hotel , Bern , Switzerland หรือเทียบเท่า
  5 เมืองเบิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
Ibis Styles Hotel , Lucerne , Switzerland หรือเทียบเท่า
  6 เมืองลูเซิร์น - เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านบานโฮฟสตราเซอร์ - เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส
Campanile Colmar , Colmar , France หรือเทียบเท่า
  7 เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส - เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
X
  8 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
อาหาร : X   
โรงแรม : Companile Porte De Bagnolet , Paris , France หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
อาหาร :    X
โรงแรม : Companile Porte De Bagnolet , Paris , France หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองปารีส - เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์
อาหาร :    
โรงแรม : Kreuz Bern Modern City Hotel , Bern , Switzerland หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เมืองเบิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร :    
โรงแรม : Ibis Styles Hotel , Lucerne , Switzerland หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น - เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านบานโฮฟสตราเซอร์ - เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส
อาหาร :    
โรงแรม : Campanile Colmar , Colmar , France หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส - เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
อาหาร :    X
โรงแรม :

8
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ZT CDG07 ทัวร์ COMBO FRANCE SWISS GERMAN ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน บิน SQ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

15.30 น.
 
ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
18.30 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ979 ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
21.55 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

วันที่สอง

00.15 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ336 ** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน (ค่าบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประมาณ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร) นำท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) สวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำรุ่นใหม่ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองปารีสแห่งนี้ หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสฯจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิสฯ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง , มีดพับ , นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex , Omega , Tag Heuer เป็นต้น นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง พิเศษ !! เมนู หอยเอสคาโก้) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Companile Porte De Bagnolet , Paris , France หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็คงไม่ผิดนัก เนื่องจากถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว ภายใน และ ภายนอกตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ที่ใช้เงินมากมากมายมหาศาลในการสร้าง นำท่านเข้าชม ห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง , ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง , ห้องอพอลโล , ห้องเมอคิวรี่ , ห้องกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสครั้งในอดีตกาล อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 , ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ , ห้องวีนัสสำหรับเหล่าคณะราชทูตที่เดินทางมาได้พักก่อนเข้าเฝ้า รวมทั้งยังเคยเป็นที่พักของราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่ทำให้ห้องนี้แตกต่างจากห้องอื่นๆคือบนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่า และห้องไดอาน่าสำหรับพักผ่อนหลังพิธีสำคัญๆ ผนังทั้งสองด้านจะเต็มไปด้วยภาพวาดเทพีไดอาน่าที่ขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว์” เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือ สวนแวร์ซายส์ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่และงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนักแต่งสวนชื่อดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร์ มีแม้กระทั่งทะเลสาบจำลอง มีรูปปั้นของสัตว์นานาชนิดและเทพเจ้ากรีกตามจุดต่างๆ และยังมีสวนดอกไม้ที่จะผันเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล จึงทำให้การมาเยือนยังพระราชวังแวร์ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยังวิมานจักรพรรดิที่นับเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแท้จริง
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท (La Vallee Village Outlet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach , Calvin Klien , Amani , Burerry , Fred Perry , Versace , Diesel , Givenchy , Jimmy Choo , Longchamp , Michael Kors , Roberto Cavalli , Samsonite , Polo Ralph Lauren , Ted Baker , Superdry , Valentino , Salvator Ferragamo , Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดังและไวน์ชั้นเลิศอี ระหว่างทางผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซึ่งมีจุดเด่น คือการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมืองเบิร์น ยังถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเบิร์น เพราะมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี จึงได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า “เบิร์น” นำท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งภายในเมืองเบิร์น มีทั้งรถรางและรถบัสวิ่งผ่านหลายสาย เมืองเก่าแหล่งช้อปปิ้งบนถนนสายหลักที่ทอดยาวเป็นถนนที่ปูด้วยหินตั้งแต่ยุคกลาง ถนนแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เป็น Spitalgasse , Marketgasse , Kramgasse โดยคำว่า Grasse นั้นแปลว่า ถนน ทั้ง 2 ฝั่งของถนนจะมีตึกสูงเรียงรายอยู่ โดยส่วนใหญ่ชั้นล่างจะเป็นร้านค้า หรือที่เรียกว่า “อาร์เขต” Arcade รวมระยะทางแล้วก็ประมาณ 6 กิโลเมตร ร้านค้าส่วนใหญ่ขายของหลากหลาย ตั้งแต่ของที่ระลึกจนถึงสินค้าแบรนด์ดังๆ เมืองเบิร์น เป็นเมืองเก่าที่มีแม่น้ำ Aare ล้อมรอบ 3 ด้าน สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้ ผ่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm หรือ Prison Tower) เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมืองทางด้านตะวันตก , น้ำพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm) , บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Einstein Haus) , ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ผ่านชม โบสถ์มุนสเตอร์ (Munster) สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้าและยังมีหอคอยให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นบันไดวนไปชมทัศนียภาพของเมืองเบิร์น
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Kreuz Bern Modern City Hotel , Bern , Switzerland หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engleberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ตั้งอยู่เชิงขุนเขา พร้อมกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเป็นอีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องหาโอกาสมาเยือนสักครั้ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับ "ภูเขาทิตลีส" (Mount Titlis) นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) โดย กระเช้าโรแตร (Titlis Rotair) ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา เป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ในหน้าหนาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยว นำท่าน เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่ไม่เคยละลาย มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนลานสกี พร้อมชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆโดยรอบ ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนเป็นภาพที่หาชมได้ยาก
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสฯที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chape Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ท่านอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย โดยบริเวณปลายสะพานมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง , มีดพับ , นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิ เช่น Rolex, Omega , Tag Heuer เป็นต้น
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Styles Hotel , Lucerne , Switzerland หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายล้อมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย นำท่าน ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunste Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม รวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ที่สำคัญอีกอย่าง คือ โบสถ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์โบราณทางคริสต์ศาสนา นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงจากด้านบนสุดของหอคอยได้อีกด้วย ถัดมา ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (Peterskirche หรือ St.Peter’s Church) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลานั้นก็ใช้ทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีประวัติการก่อสร้างย้อนไปถึงสมัยศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะเรื่อยมา ตัวอาคารทั้งภายในและภายนอกมีงานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนวโกธิคโบราณผสมบาโรค และ ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 9 ที่ขึ้นชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นำท่านเดินทางสู่ ย่านบานโฮฟสตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) เป็นศูนย์กลางหลักของเมืองซูริค ปัจจุบันเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่รวบรวมสินค้าราคาแพงแห่งหนึ่งในโลก มีการจัดอันดับให้บานโฮฟสตราเซอร์ เป็นย่านการค้าขายที่แพงที่สุดในทวีปยุโรป และอยู่อันดับที่ 3 ของโลก (จัดอันดับเมื่อปีค.ศ. 2016) ย่านการค้าบานโฮฟสตราเซอร์ก่อตั้งเมื่อป้อมปราการของเมืองถูกทำลายในปี ค.ศ. 1864 แต่ก่อนชื่อสถานที่ตรงนี้คือ Fröschengraben ภายหลังก็ได้เปลี่ยนเป็น Bahnhofstrasse ปัจจุบัน Bahnhofstrasse เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบ แต่ผู้คนท้องถิ่นเองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่นช็อกโกแลตสวิสฯก็หาได้ที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นย่านการค้าที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซูริคเลยทีเดียว ส่วนร้านค้าชั้นนำชื่อดังที่เปิดในย่านบานโฮฟสตราเซอร์ ได้แก่ Ambassadour House , Apple Store , Blancpain , Breguet , Burberry Bvlgari , Cartier , Chanel , Dior , Ermenegildo Zegna , Franz Carl Weber , Giorgio Armani , Globus , Gucci , Hackett London , Hermès , H&M , Jelmoli , Louis Vuitton , Manor , Mont Blanc , Prada , Salvatore Ferragamo , Tiffany and Co. , Tissot , Tommy Hilfiger , Trois Pommes , Vacheron Constantin และอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยน่ารักที่สุดใน ประเทศฝรั่งเศส (France) ใกล้กับประเทศเยอรมัน ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (La Petite Venise) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอาลซัส และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติกด้วยสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างเก่าแก่
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Campanile Colmar , Colmar , France หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ประเทศเยอรมัน (Germany) เมืองอันแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของประเทศเยอรมัน และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg University) ผ่านชม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเยอรมันอีกด้วยนำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทหินทรายแดง อายุกว่า 900 ปีที่สร้างอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Old Town) อิสระทุกท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง พิเศษ !! เมนู ขาหมูเยอรมัน) นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี้แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในสหภาพยุโรป อีกด้วย ผ่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมันคริสตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่19 เป็นต้นมา นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบิดจากฝ่ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบด้วยศาลาว่าการเมือง โบสถ์เซนต์นิโคลาส และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไม้ซุง งานประติมากรรมงดงามนี้ชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ำพุแห่งความยุติธรรม(Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยู่กลางจัตรัส มือซ้ายถือตราชั่งแต่มือขวาถือดาบ ดูน่าเกรงขามจริง ๆ ศาลาว่าการเมืองเก่า (City hall หรือ Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสร้างติดกัน ด้านหน้าของอาคารประกอบด้วยรูปปั้นของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค์ ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง และนาฬิกา
22.00 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ325 ** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่แปด

16.25 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
18.45 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ972 ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
20.10 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X