โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์รัสเซีย ( 16 )
เที่ยวครบ 3 เมือง  เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มูร์มันสค์
เส้นทาง : ยุโรป รัสเซีย
รหัสทัวร์ : PV : RUS-SGA-8DT5
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
63,999 บาท
เที่ยว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronze horseman -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM-โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ST.PETER – MURMANSK-เรือตัดน้ำแข็ง – มอสโคว์- พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม- METRO IZMAILOVSKY MARKET
ช้อป ห้างกุม,METRO IZMAILOVSKY MARKET
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Turkmenistan Airlines
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์
เส้นทาง : ยุโรป รัสเซีย
รหัสทัวร์ : BET : BT-DME05_TG
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท
เที่ยว เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ • อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเ
ช้อป ถนนอารบัต - ตลาดอิสไมโลโว่
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ Khamchatka ขาปูยักษ์เสริ์ฟพร้อมซีฟู้ด ไข่หอยเม่น หอยเชลส์ หอยนางรม
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
บิน Thai Airways
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
เส้นทาง : ยุโรป รัสเซีย
รหัสทัวร์ : SG : SMRU-TG1344
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
66,900 บาท
เที่ยว มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ - อนุเสาวรีย์อโลชา - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - ถนนอารบัต - ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
ช้อป ตลาดอิสมายลอฟกี้ - ถนนอารบัต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน Thai Airways
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
Be COOL with Frozen ICE Baikal 2020 รัสเซีย 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ยุโรป รัสเซีย
รหัสทัวร์ : HR : Be COOL with Frozen ICE Baikal 2020 รัสเซีย
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
เที่ยว เมืองเอียร์คุตสก์ - ชมเมือง - อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ - วิหารนางชีซนาเมนสกี - เมืองลิสต์วียันก้า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - สุนัขลากเลื่อน หรือ DOG SLEDDING--เมืองลิสต์วียันก้า - เกาะโอลคอน (OLKHON)-: หินชาร์มาน - แหลมโคบอย- 130 QUARTER - ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์
ช้อป ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน S7 AIRLINES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
AURORA RUSSIA
เส้นทาง : ยุโรป รัสเซีย
รหัสทัวร์ : GO : GQ3DME-EK018
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
เที่ยว มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปปิ้งถนนอารบัต-ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์-วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – อิสระช้อปปิ้งห้าง GUM - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ละครสัตว์-มอสโคว์ (บินภายใน) - มูรมันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา - ตามล่าแสงเหนือ-หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – ขับรถสโนว์โมบิล - มูร์มันสค์ – ตามล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ (บินภายใน) - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส-มหาวิหารเซนท์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังแคทเธอรีน – อิสระช้อปปิ้ง OUTLET
ช้อป ถนนอารบัต + ห้าง GUM
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน EMIRATES
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
We Go To Russia  มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เส้นทาง : ยุโรป รัสเซีย
รหัสทัวร์ : GO : GQ3DME-TG010
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
79,900 บาท
เที่ยว มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์– จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์-IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต
ช้อป IZMAILOVO MARKET + ถนนอารบัต
กิน ภัตตาคาร
พิเศษ -
พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
บิน THAI
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com