โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ขายดี
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ( 13 )
ZT HOK14 ทัวร์ ฮอกไกโด ALL STAR FLORA BLOOM IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : ZT HOK14
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
เที่ยว โทมิตะ ฟา์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ เนินเขาโนะโอะกะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ ทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี
ช้อป ช้อปปิ้ง DUTY FREE - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ย่านทานุกิโคจิ
กิน พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
พิเศษ ใช้รถทุกวัน!! ไม่มีอิสระ
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน AIR ASIA X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS AUHOK_HOKXJ  AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : TAS AUHOK_HOKXJ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
เที่ยว หมู่บ้านราเม็ง - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ
ช้อป ช้อปปิ้ง ซึซึกิ โนะ - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต
กิน บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์
พิเศษ แช่ออนเซ็น
พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน Thai AirAsia X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT HOK13 ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ALL STAR FLORES IN HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : ZT HOK13
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
เที่ยว คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - บ่อน้ำสีฟ้า - ตลาดปลานิโจ -ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด -
ช้อป มิตซุยเอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
กิน เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด
พิเศษ ชมความสวยงาม!! บ่อน้ำสีฟ้า
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน AIR ASIA X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ITC XJ95 ทัวร์ Hokkaido ฟินส์เวอร์ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์ บิเอะ 5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : ITC XJ95
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท
เที่ยว ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ บิเอะ Lavender
ช้อป ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ
กิน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+BBQ Yakiniku เครื่งดื่มเบียร์ไวน์ ไม่อั้น +บุฟเฟ่ต์เมล่อน
พิเศษ ไม่มีวันฟรีเดย์
พัก พักออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คืน ซัปโปโร 2คืน
บิน THAI AIR ASIA X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ITC XJ96 ทัวร์ Beautiful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว  ฟูราโน่ บิเอะ 6 วัน 4 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : ITC XJ96
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
38,888 บาท
เที่ยว ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ
ช้อป ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ
กิน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น+บุฟเฟ่ต์เมล่อน
พิเศษ -
พัก พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
บิน THAI AIR ASIA X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS HOKF_HOKXJ   HOKKAIDO FLOWER MOTHER 5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : TAS HOKF_HOKXJ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
38,900 บาท
เที่ยว สวนชิคิไซโนะโอกะ - คลองโอตารุ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ
ช้อป ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต
กิน บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์
พิเศษ แช่ออนเซ็น
พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน Thai AirAsia X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ST LAVENDERHOK6D_XJ ทัวร์ ญี่ปุ่น LAVENDER IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : ST LAVENDERHOK6D_XJ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า,ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ,สวนชิคไซโนะโอกะ
ช้อป ห้างอิออนทาวน์,ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
กิน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ ไอศครีมรสลาเวนเดอร์
พัก ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
บิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS AUHAHOK_XJ AUTUMN HAKODATE HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : TAS AUHAHOK_XJ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว บ่อโคลนจิโกคุดานิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ทะเลสาบโทยะ - คลองโอตารุ
ช้อป ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
กิน บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลขาปูยักษ์
พิเศษ เเช่ออนเซน
พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน Thai AirAsia X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
TAS HOKL_HOKXJ   HOKKAIDO LAVENDER  5 วัน 3 คืน บิน XJ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : TAS HOKL_HOKXJ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
เที่ยว ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ช้อป ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ช้อปปิ้ง JR TOWER - ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต
กิน เมล่อน + บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ขาปูยักษ์
พิเศษ แช่ออนเซ็น
พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน Thai AirAsia X
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
ZT HOK11 ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด GO WENT GONE HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน TG
เส้นทาง : ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : ZT HOK11
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ระดับที่พัก : 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท
เที่ยว โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ช้อป ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
กิน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
พิเศษ ทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟูราโน่ - ชมความมหัศจรรย์ "บ่อน้ำสีฟ้า"
พัก 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บิน THAI AIRWAYS
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 02-011-9250, 095-919-4761
รับข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเหนือใคร
ใส่อีเมล์ของคุณ
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X