ทัวร์บุโรพุทโธ เที่ยวชมมรดกโลกแห่งบาหลี


ทัวร์บุโรพุทโธ เที่ยวชมมรดกโลกแห่งบาหลี1. วัดพราหมนันท์

ก่อนจะไปทัวร์บุโรพุทโธ ไปชมเทวสถานในศาสนาฮินดูกันก่อน วัดพราหมนันท์ หรือ โลโรจงกรัง เป็นวัดในศาสนาฮินดู ที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งเคียงคู่กับพุทธสถาน บุโรพุทโธ มานานหลายร้อยปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการฉลองที่ศาสนาฮินดูครองความเป็นใหญ่บนเกาะชวาได้ ซึ่งประกอบด้วยวิหารน้อยใหญ่กว่า 244 แห่ง แบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยส่วนที่สำคัญที่สุด คือ กลุ่มวัดพรามบานันต์ ที่มีปรางค์สูงใหญ่ 47 เมตร เป็นปรางค์ประธาน มีวิหารของพระพรหม และวิหารพระวิษณุ ขนาบซ้ายขวา ส่วนด้านหน้าพระปรางค์ เป็นวิหารที่ประดิษฐานโคนนทิ สัตว์พาหนะของพระศิวะ 


มีตำนานกล่าวว่า โลโรกรัง (แปลว่า สาวร่างอรชร) เป็นเจ้าหญิงแสนงาม  จึงมียักษ์มาขอแต่งงานเจ้าหญิงไม่กล้าปฏิเสธ แต่ทรงขอให้ยักษ์สร้างจันทิให้ได้ 1 พันหลังถึงจะแต่งงานด้วย ยักษ์จึงใช้เวทมนตร์สร้างจันทิจนเกือบจะเสร็จสิ้น ส่วนเจ้าหญิงก็ใช้เวทมนตร์ทำลายจันทิเหล่านั้น เพราะไม่ต้องการแต่งงานด้วย ทำให้ยักษ์โกรธจึงสาปเจ้าหญิงให้กลายเป็นหิน แล้วนำรูปมาทำประติมากรรมประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้แห่งนี้
2. มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

หากกล่าวถึงวัดพราหมนันท์ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ก็คือพุทธสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย เป็นความแตกต่างของสองศาสนาที่สามารถอยู่เคียงคู่กันได้อย่างกลมกลืน นักท่องเที่ยวมาทัวร์บุโรพุทโธ ต่างพากันมาชื่นชมความงดงามของมหาเจดีย์บุโรพุทโธ ซึ่งเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สร้างด้วยหินภูเขาไฟ มีรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้นลดหลั่นกัน 8 ชั้น โดย 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยม และอีก 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม ชั้นสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนลดหลั่นกันไป เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกที่ชาวพุทธต้องมาทัวร์บุโรพุทโธเพื่อเยี่ยมชมกันสักครั้ง3. วัดปะวน
วัดปะวน มาจากคำว่า Vraja nala แปลว่า "สถานที่ชำระล้างจิตใจ" จึงเชื่อกันว่าวัดปะวนน่าจะเป็นสถานที่เก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้าไปทำพิธีที่บุโรพุทโธ วัดปะวน เป็นวัดขนาดเล็กทางพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบุโรพุทโธและเมนดุต เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากตั้งอยู่ในแกนเดียวกัน ดังนั้น หากมาทัวร์บุโรพุทโธก็จะได้พบกับวันปะวนซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน ซึ่งประกอบด้วยฐาน 2 ชั้น ฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณ มีบันไดทางขึ้นทางด้านหน้า ส่วนฐานด้านบนเป็นฐานที่รองรับเรือนธาตุ ผนังเรือนธาตุแบ่งออกเป็นสามส่วน สลักเรื่องราวกัลปพฤกษ์ล้อมรอบด้วยหม้อเพชรพลอย กินรี และมีที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ประทับยืน

4. วัดเมนดุทมาทัวร์บุโรพุทโธ ชมอีกหนึ่งวัดที่อยู่ใกล้ๆ กับบุโรพุทโธ นอกจากวัดปะวนแล้วยังมี วัดเมนดุท ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน มีข้อสันนิษฐานว่า ทั้งวัดปะวนและวัดเมนดุท ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ สถาปัตยกรรมของวัดเมนดุด เป็นสี่เหลี่ยมและมีประตูทางเข้าเป็นขั้นบันได ระเบียงและหลังคาก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 3 องค์ด้วยกัน คือ พระศักยมุนี นั่งในท่าขัดสมาธิ โดยมืออยู่ในท่าหมุนพระธรรมจักร พระอวโลกิเตวรา เป็นสัญลักษณ์ของผู้ช่วยเหลือสัตว์มนุษย์ สวมมงกุฎ ถือดอกบัวสีแดงวางลงบนฝ่ามือ และ พระศรีอริยเมตไตร พระผู้ช่วยให้รอด
5. พระราชวังน้ำ


ได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของบุโรพุทโธกันแล้ว ต้องแวะชม พระราชวังน้ำ เป็นพระราชวังที่ใหญ่กว้างขวางมาก มีสิ่งของล้ำค่าและเครื่องใช้ของสุลต่านองค์ก่อนๆ โดยเฉพาะสุลต่านองค์ที่ 9 ผู้มีคุณูปการต่อชาวชวาอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อความเพลิดเพลินของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้นางกำนัลใน ว่ายน้ำเล่นได้อย่างเบิกบานสำราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายน้ำของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม
ขอบคุณข้อมูลจาก  wonderfulpackage.com

Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com