ทำคามรู้จักกับใบขับขี่สากล
เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่ว่าจะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฯลฯ ด้วยความที่ระบบขนส่งเดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็ทันสมัย จะซื้อตั๋วจะต่อรถตรงไหนก็ง่าย แถมยังเป็นการได้ลองใช้ชีวิตแบบคนที่่นั่นด้วย แต่เดี๋ยวนี้กระแสการเช่ารถเที่ยวในต่างประเทศ (โดยเฉพาะการขับรถเที่ยวญี่ปุ่น) ก็เริ่มฮิตกันมากขึ้น เพราะอยากไปไหน อยากทำอะไรก็แพลนเองได้เลย เพียงแต่ว่าจู่ๆ จะเดินดุ่มไปเช่ารถเลยมันก็คงไม่ได้ เพราะอย่างน้อยๆ คุณต้องมี ใบขับขี่สากล เป็นเหมือนบัตรอนุญาตอย่างเป็นทางการนั่นเองครับ ใครอยากรู้ว่าต้องไปทำที่ไหน ทำยังไง เสียค่าทำเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง เราได้รวมข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้ว

 

ใบขับขี่สากล ประเทศไทย

Nongluk Singhachotsukpat / Shutterstock.com

 

รู้จักกับ ใบขับขี่สากล
     ใบขับขี่สากล หรือชื่อทางการก็คือ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ International Driving Permit หรือ IDP) เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือสามารถขับขี่ยวดยานได้ในประเทศ/ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถออกนอกประเทศได้อย่างถูกกฎหมายด้วย และนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการเช่ารถเที่ยวต่างประเทศเลย เพราะถ้าไม่มีล่ะก็ จะไม่สามารถรับรถเช่าได้

 

รูปร่าง หน้าตาของใบขับขี่สากล
     หน้าตาของมันจะไม่ได้เป็นบัตรเหมือนใบขับขี่ไทยนะคะ แต่จะเป็นคล้ายๆ สมุด ขนาดใหญ่กว่าพาสปอร์ตหน่อยนึง ข้างในก็จะมีข้อมูลสำคัญๆ ของเราครบ ทั้งภาพถ่าย ข้อมูลส่วนตัวของเรา พร้อมคำแปลจากหลายภาษา ซึ่งเราจะต้องพกติดตัวไว้ทุกครั้งเมื่อขับรถในต่างประเทศ หากเจ้าหน้าที่ในประเทศนั้นๆ ขอเรียกดูใบขับขี่ เราจะต้องมีไว้แสดงตลอดเวลา มิเช่นนั้น ! โดนจับปรับ และอาจถูกดำเนินคดีได้เลย

ภาพตัวอย่าง ใบขับขี่สากล ออกโดยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

ใบขับขี่สากล เอาไปใช้ประเทศไหนได้บ้าง กี่ประเทศ
     ใช่ว่ามีใบขับขี่สากลแล้ว จะไปขับที่ไหนบนโลกก็ได้นะคะ เพราะจะต้องเป็นประเทศที่อยู่ในภาคีในอนุสัญญา ค.ศ. 1949 และประเทศที่ไม่อยู่ในภาคีฯ แต่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากล ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่สากล สามารถใช้ได้ทั้งหมด 105 ประเทศ

ส่วนจะมีประเทศไหนบ้างนั้น เข้าไปดูได้ที่ ---> javascript:nicTemp();

 

ทำใบขับขี่สากลได้ที่ไหนบ้าง
     จะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ค่ะ

ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584
 

เอกสารที่ต้องใช้
-สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
-บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
-สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ***(พร้อมฉบับจริง)***แล้วแต่กรณี
-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
-สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
-ค่าธรรมเนียม 505 บาท
*อย่าลืม* เอกสารทำใบขับขี่สากลจะต้องใช้ทั้งฉบับจริง และจะต้องถ่ายสำเนามาทุกฉบับ ถ้าเตรียมมาไม่ครบก็ทำไม่ได้ เสียเวลาแน่นอนค่ะ

 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล
ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. ) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่
*หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้

ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ( พร้อมฉบับจริง ) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 

     เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการทำใบขับขี่สากล มีใบเดียวเที่ยวได้เป็นร้อยประเทศเลย แต่อย่าลืมนะครับว่าใบขับขี่สากลมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น ! ทำแล้วอย่าลืมเอาไปใช้ล่ะ และก่อนจะไปขับที่ไหนต้องศึกษากฎจราจรของที่นั้นๆ ไว้ก่อนให้เรียบร้อยนะครับ ขับพวงมาลับซ้าย/ขวา ก็ดูกันให้ดีๆ ขับรถอย่างไม่ประมาท และเมาไม่ขับนะครับ


ขอบคุณข้อมูลจาก : TrueID

===============
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com