พาสปอร์ตหายทำอย่างไรดี สิ่งต้องทำ!! เมื่อพาสปอร์ตหายตอนเที่ยว
การท่องเที่ยวต่างประเทศแน่นอนว่า เราจะต้องใช้พาสปอร์ต  เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นใครมาจากไหนและยังเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการเดินทางเข้าหรือออกทุกประเทศทั่วโลก ถ้าหากเกิดเหตุร้ายพาสปอร์ตหาย!! ตอนที่เที่ยวเพลินๆ จะทำยังไงดีละวันนี้มีกรณีพาสปอร์ตหายจะต้องทำอย่างไร? มาฝากสำหรับคนที่ยังไม่รู้กันจ้า 

การเตรียมเอกสารที่ต้องใช้แจ้งทำพาสปอร์ตใหม่


พาสปอร์ตหายอันดับแรกต้องตั้งสติ ค่อยๆ หา หากค้นแล้ว ค้นยังไงก็ค้นไม่เจอ! ก็ต้องดำเนินการขอพาสปอร์ตใหม่ โดยใช้สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายติดบัตร สิ่งสำคัญจะต้องมีสำเนาพาสปอร์ตด้วยนะ 

หากมีประกันการเดินทางปริ้นท์เอาไว้ด้วยก็ได้ พร้อมกับใบแจ้งความจากสถานีตำรวจในพื้นที่ ระบุให้ชัดเจนว่า พาสปอร์ตของเรา “หาย (Lost)” หรือ “ถูกขโมย (Stolen)” เพราะข้อความในใบแจ้งความของเจ้าหน้าที่จะมีผลต่อการเคลมประกันการเดินทางโดยตรง เพราะความคุ้มครองของประกันกรมธรรม์
 
ติดต่อสถานทูตไทยในประเทศที่เดินทางท่องเที่ยว


เมื่อเตรียมเอกสารครบสามารถดำเนินการได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลแห่งประเทศไทยประจำประเทศนั้นๆ ตามวันและเวลาทำการ สิ่งที่ต้องทำคือนำเอกสารทั้งหมดและใบแจ้งความติดต่อขอทำสปอร์ตใหม่ 
 
กรณียังอยู่ท่องเที่ยวอีกทางหลายวันสถานทูตจะดำเนินการออกเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย 
แต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางกลับแบบด่วน ทางสถานทูตจะออกเอกสารเหมือนใบผ่านทางที่ใช้เดินทางได้ครั้งเดียว และจะหมดอายุทันทีที่กลับถึงประเทศไทยให้เราแบบ One Time Passport ให้ถือขึ้นเครื่องได้

ขั้นตอนเบื้องต้นหากทำพาสปอร์ตหายตอนที่เรากำลังเที่ยวต่างประเทศ  รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะจ้า

ขอบคุณที่มา : Frank.co.th
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com