รมว.คลัง เผยเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน tax refund สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จูงใจนักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น
รมว.คลัง เผยเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน tax refund สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จูงใจนักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้นนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ในการดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง โดยนำร่อง 3 โครงการคือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร โดยพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวและกรมบัญชีกลาง ยกระดับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พัฒนาการออกพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์

โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว (VAT Refunds for tourists) ที่ดำเนินการร่วมกับกรมสรรพากร กรมศุลกากรและธนาคารกรุงไทย คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า Refunds ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเชื่อว่าจะเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวใช้จ่าย เพื่อรับเงินคืนภาษีมากขึ้น เพราะจะได้เงินภาษีคืนเร็วขึ้น และรู้จำนวนเงินคืนทันที ทั้งนี้ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านราย เฉลี่ยเดือนละ 200,000 ราย คิดเป็นมูลค่าการซื้อสินค้าประมาณ 50,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ระบบบล็อกเชน ยังส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินผ่านพันธบัตรรัฐบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งในความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ประชาชนซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันของ สบน. ชื่อว่า Bond Direct ได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป โดยจะเปิดให้โหลดแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่ปลายปีนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ Go Digital ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ในต้นปี 2563


ขอบคุณข้อมูลจาก : thainews
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com