สกุลเงินอาเซียน 11 ประเทศ มีอะไรบ้าง
ก่อนเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ควรต้องรู้สกุลเงินและค่าเงินของประเทศนั้นๆก่อนใช่มั้ยคะ เพื่อการเตรียมความพร้อมเรามาทำความรู้จักกับ สกุลเงินของ 11 ประเทศอาเซียน แต่ละประเทศใช้สกุลเงินไหนกันบ้าง มีค่าเงินอยู่ที่เท่าไหร่ กันค่า          ปัจจุบันประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนอีก 10 ประเทศ ได้ทำความตกลงทางด้านเศรษฐกิจร่วมกัน โดยรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ดังนั้น เราในฐานะประชาชนคนหนึ่งของ AEC จึงจำเป็นต้องรู้เรื่องต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก ซึ่ง "สกุลเงิน" ที่แต่ละประเทศใช้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญเช่นกัน 

          สำหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนอย่างประชาคมยุโรป เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะและวิกฤติเศรษฐกิจ แบบที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีต้นตอสำคัญมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง

 ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังนี้

1. บรูไน ดารุสซาลาม

         - ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน 
          - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 22.72 บาท
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์บรูไน, 5 ดอลลาร์บรูไน, 10 ดอลลาร์บรูไน, 20 ดอลลาร์บรูไน, 25 ดอลลาร์บรูไน, 50 ดอลลาร์บรูไน, 100 ดอลลาร์บรูไน, 500 ดอลลาร์บรูไน, 1,000 ดอลลาร์บรูไน และ 10,000 ดอลลาร์บรูไน

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา

          - ใช้สกุลเงิน เรียล
          - อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 เรียล = 7.58 บาท
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          - ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
          - อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ = 2.34 บาท
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์, 50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห์

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          - ใช้สกุลเงิน กีบ
          - อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 3.54 บาท
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

5. มาเลเซีย

          - ใช้สกุลเงิน ริงกิต
          - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.50 บาท
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

          - ใช้สกุลเงิน จ๊าด
          - อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 จ๊าด = 22.2 บาทไทย
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด, 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

          - ใช้สกุลเงิน เปโซ
          - อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ = 0.63 บาท
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์

          - ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
          - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 22.75 บาท
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลลาร์สิงคโปร์, 5 ดอลลาร์สิงคโปร์, 10 ดอลลาร์สิงคโปร์, 50 ดอลลาร์สิงคโปร์, 100 ดอลลาร์สิงคโปร์, 500 ดอลลาร์สิงคโปร์, 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

9. ราชอาณาจักรไทย

          - ใช้สกุลเงิน บาท
          - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

           - ใช้สกุลเงิน ด่ง
           - อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 ด่ง = 1.45 บาทไทย
           - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง, 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง

11. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

           - ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
           - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30.80 บาทไทย
           - ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ, 2 ดอลลาร์สหรัฐ, 5 ดอลลาร์สหรัฐ, 10 ดอลลาร์สหรัฐ, 20 ดอลลาร์สหรัฐ, 50 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ


          เป็นไงบ้างล่ะคะรู้แล้วอยากจะรีบเก็บกระเป๋าจองตั๋วเลยใช่มั้ยล่ะค้า แต่สำหรับท่านใดที่รอค่าเงินในแถบอยู่ยุโรป รอไม่นานค่ะสัญญาว่าจะรีบนำมาให้ทุกท่านได้อ่านแน่นอนค่า


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นประมาณการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

ข้อมูลจาก: Kapook
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com