รวมสถานที่ทำ Passport

1.กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) มือถือ 093-010-5248

 

2.สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)

ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

 

3.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา

ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
โทรศัพท์ 0-2383-8401-3

 

4.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์

ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา -ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี

โทรศัพท์ 02 136 3800  โทรสาร 02 136 3801  โทรศัพท์มือถือ 093-010-5246

 

5.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                  

โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432

 

6.สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 10400

โทรศัพท์ 0-2245-9439 ,02 2451042  โทรสาร 0-2245-9438

 

7.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374

 

8.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534

 

9.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

 

10.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452

 

11.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)

ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

 

12.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

 

13.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045-344581-2  โทรสาร 045-433646

E-mail : passport_ubon@hotmail.com    http://www.facebook.com/ubonpassport

 

14.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

 

15.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

 

16.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941

 

17.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

 

18.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

 ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000

 โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511

 

19.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

โทรสาร 073-274-527

 

20.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2

เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

 

21.สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย

ที่อยู่ รถไฟฟ้า MRT ที่สถานี คลองเตย

โทรศัพท์ 093-010-5247


ขอบคุณข้อมูลจาก  http://thaiactivity.com/service-passport/

Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X