สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเทศพม่า…

พม่า ไปเที่ยวพม่า บางท่านก็นึกไม่ออกว่ามีอะไรเที่ยว วันนี้ทางเราขอแนะนำ สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ เทพของพม่า ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของบรรดานักท่องเที่ยวหลายๆประเทศ นิยมกันมาสักการะ ขอพร เที่ยวชมให้เห็นกับตาของตัวเอง เพื่อชื่นชมความงดงามของสถานที่แต่ละแห่ง พม่า.. มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านพระพุทธศาสนาเหมือนบ้านเรา คนไทยจึงนิยมเดินทางไปเที่ยวพม่ากันอย่างล้นหลาม การเดินทางไม่ยาก และใช้เวลาไม่มากอีกด้วย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า -เจดีย์ชเวมอดอร์


1. เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore)  เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง  377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งภายในเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า หากท่านได้นมัสการยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณ ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธ์โดยแท้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า- พระธาตุอินทร์แขวน


2. เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร  ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า-เทพทันใจ

3. นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ซึ่งมีความศรัทธากันเป็นอย่างมาก จนวัดที่ไทยเรามีองค์จำลองของเทพทันใจค่อนข้างมาก แต่มีความเชื่อว่า จะต้องมีสักการะขอพรองค์เดิมที่พม่า อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พม่า-เทพกระซิบ

4. เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า-พระนอนตาหวาน

5. พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า-หลวงพ่อลาภะมุนี

6. หลวงพ่อลาภะมุนี วัดมุยพะยา เมือง Pa lake Payar หรือ วัดพญางู ซึ่งเป็นวัดที่มีความเชื่อว่า มีพญางูมีส่วนช่วยสร้างวัดนี้ขึ้นมา จะมีงู 3 ตัว ขดตัวอยู่ข้างๆพระพุทธรูปโดยในทุกๆวันจะเลื้อยลงมาอาบน้ำและทานไข่วันละ 3 ฟองในทุกๆวันและก็จะเลื้อยกลับขึ้นไปเฝ้าพระพุทธรูปเป็นเวลา 24 ชม.ซึ่งหลายๆท่านมีความศรัทธาเป็นอย่างมากและงูที่อาศัยอยู่ตรงนี้ ไม่เคยทำร้ายใครด้วย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า-พระมหามัยมุนี

7. พระมหามัยมุนี นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”  ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327  พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นํ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุด

Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X