ZGHKG-2403HX ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค

รหัสทัวร์ : PHUM230860
ZGHKG-2403HX ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค

  • นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ชมวิวอ่าววิคตอเรีย ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHKG-2403HX ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค
ZGHKG-2403HX ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์